Cultuur+Educatie 57: Kunsteducatie in rurale gebieden

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Het platteland: inspiratiebron voor kunst(educatie) of cultureel schraal gebied? Cultuur+Educatie 57 verkent kunst en educatie in rurale gebieden. Reis mee door landelijk Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen.

Dorpsgemeenschappen

In haar bijdrage schetst Beate Kegler de kenmerken, bedreigingen en kansen van het culturele leven in dorpsgemeenschappen. Daarbij zoomt ze vooral in op theater. Duidelijk wordt dat het platteland om een ander kwaliteitsbegrip vraagt dan de stad.
Lees het artikel van Beate Kegler

Kunstenaar in residence

Ilona Sauer neemt de lezer mee naar kunstenaarsresidenties in Duitse plattelandsregio’s. De kunstenaars nodigen de bewoners uit om met een vreemde blik naar hun eigen plaats te kijken. Daarbij werken ze bewust met verschillende generaties samen. Kristin Westphal doet onderzoek naar deze residenties. In haar artikel geeft ze een theoretische onderbouwing van het concept derde ruimte oftewel ‘andere plaats’. Met een filmproject als voorbeeld laat ze zien hoe kunstenaars bewoners opnieuw laten kijken naar hun eigen omgeving.
Lees het artikel van Ilona Sauer
Lees het artikel van Kristin Wesphal

Groningse Ommelanden

Verspreid over de Groningse Ommelanden bevinden zich vijf leergemeenschappen cultuureducatie. In hun artikel schetsen Corinne van Beilen en Rhea Hummel hun observaties en onderzoek op deze plekken. Ze laten zien hoe de verbondenheid met de omgeving invloed heeft op het vormgeven aan cultuureducatie en hoe er natuurlijke vormen van intergenerationeel leren ontstaan.
Lees het artikel van Corinne van Beilen en Rhea Hummel

IJslandse wandelingen

Met zijn kunstworkshop ‘Metamorfoses van organische vormen’ stimuleert Jan van Boeckel deelnemers na te denken over verschillende stadia van organische vormen, van bloei tot verval. In zijn artikel beschrijft hij de achterliggende filosofie en laat hij zien dat scheppend bezig zijn tot nieuwe vormen van leren leidt.

Ook de masterstudenten van de IJslandse kunstacademie maakten kennis met een nieuwe lijfelijke manier van leren. Ásthildur B. Jónsdóttir en Gunndís Ýr Finnbogadóttir beschrijven in hun artikel hoe wandelen kunstenaars in het algemeen heeft geïnspireerd en wat hun experiment met artistieke wandelprojecten studenten heeft gebracht.
Lees het artikel van Jan van Boeckel
Lees het artikel van Ásthildur B. Jónsdóttir en Gunndís Ýr Finnbogadóttir

Meedoen op het platteland

Maakt het voor het bezoeken van, beoefenen van en leren over kunst uit of je in een grote stad, kleine stad of in een dorp woont? In het laatste artikel van dit themanummer gaat Arno Neele met cijfers uit monitoronderzoeken op zoek naar antwoorden.
Lees het artikel van Arno Neele

Download

Bestellen

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via webredactie@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Arno Neele
Arno Neele
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
arnoneele@lkca.nl
030 711 51 07
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel