Cultuur+Educatie 47

Wat is creativiteit en hoe kun je creatieve vaardigheden in de klas stimuleren?
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Die vraag staat centraal in het themadeel van dit nummer van Cultuur+Educatie. Daarnaast zijn er twee artikelen over de kunstdocent als vernieuwer en educatieve computerspellen.

Creatief leren

In het openingsartikel geeft R. Keith Sawyer een helder overzicht van wat we uit onderzoek weten over creatief leren en over welke leeromgevingen dit stimuleren. Hij maakt duidelijk dat creativiteit altijd domeinspecifiek is en derhalve gekoppeld aan kennis uit dat domein. Van creatief leren is sprake als leerlingen ook zelf kennis kunnen creëren.

Creativiteit als proces  

Elisa Kupers en Paul van Geert combineerden twee prominente theorieën over creativiteit in een eigen model en bespreken daarmee vervolgens recent onderzoek naar het stimuleren van creativiteit. Hun uitgangspunt is dat creativiteit geen vast leerlingkenmerk is, maar een proces dat zich afspeelt in interactie met de leraar.

Didactiek

Lydia de Jong beschrijft hoe pabodocenten aankomende leerkrachten kunnen begeleiden in creatieve processen. Ze ontwikkelde daarvoor een creatief procesmodel. Karin Hoogeveen bespreekt in haar bijdrage enkele didactische kernelementen om creativiteit bij leerlingen te stimuleren.

Voorbeelden uit het kunstonderwijs

De twee laatste artikelen binnen het themadeel gaan over twee voorbeelden uit het kunstonderwijs. Marie-Thérèse van de Kamp, Wilfried Admiraal en Gert Rijlaarsdam beschrijven hoe je originaliteit kunt stimuleren bij het vak beeldende vormgeving. Michel Hogenes breekt een lans voor componeren als standaardonderdeel in het muziekonderwijs.

Vernieuwer en computerspel

Het eerste artikel buiten het themadeel is van Vera Meewis. Zij onderzocht in hoeverre de rol van vernieuwer kunstdocenten op het lijf geschreven is. In het laatste artikel beschrijven Bernadette Schrandt en Harry van Vliet een casestudie naar computerspellen bij de erfgoedleerlijn Reizen in de Tijd. Ze keken in hoeverre deze spellen leerlingen aanzetten tot een onderzoekende houding.

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel