Cultuur+Educatie 32

Max van der Kamp Scriptieprijs 2011
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Voor de Max van der Kamp Scriptieprijs 2011 stuurden 59 masterstudenten uit Nederland en Vlaanderen hun scriptie over cultuureducatie in. In Cultuur+Educatie 32 publiceren de vijf genomineerden hun scriptie in de vorm van een artikel.

Met de tweejaarlijkse Max van der Kamp Scriptieprijs bevordert Cultuurnetwerk Nederland goed onderzoek naar cultuureducatie door studenten en stimuleert hen om met hun bevindingen naar buiten te treden.

Fotografie als instrument

Winnaar Hilde Braet vraagt zich af hoe fotografie kan bijdragen aan educatieve, socialiserende en emancipatorische processen. Zij concludeert dat fotografie mensen stimuleert na te denken over zichzelf en hun maatschappelijke situatie. Het brengt een alternatieve communicatie op gang, die voor iedereen toegankelijk is. Braet geeft hiervan concrete voorbeelden, zoals de PALIC-methode, waarmee met bestaande foto’s het verleden van landen en volkeren in conflictgebieden wordt gereconstrueerd.

Danseducatie in Duitsland en Nederland

Naast de winnaar kende de jury een eervolle vermelding toe aan Julia Dieckmann voor haar vergelijkend onderzoek naar danseducatie in Duitsland en Nederland. Dieckmann probeert de verschillende visies op dans in het onderwijs te verklaren vanuit de historische ontwikkeling van danseducatie in beide landen. Vervolgens laat ze zien hoe de buurlanden gebruik kunnen maken van elkaars ervaring en expertise.

Kindercultuur op het schoolplein

De speelplaats is vanouds de plaats waar spontane kinderkunst te beluisteren valt. Tijdens hun spel zingen kinderen bestaande of zelf bedachte liedjes. Doen ze dat nog steeds? En nemen ze ook liedjes uit andere culturen over? Jori Buchel onderzocht dit op de pleinen van twee Amsterdamse basisscholen. De resultaten laten zien dat het spellied nog springlevend is.

Voorleeskriebels

Stimuleert voorlezen om zelf ook meer te lezen? Annick De Vylder onderzocht de effecten van het door haar opgezette leesbevorderingsprogramma Voorleeskriebels. Daarbij lezen 12-jarige leerlingen prentenboeken voor aan kleuters. De resultaten zijn tegelijk verontrustend én bemoedigend. Tijdens de onderzoeksperiode nam het leesplezier van de leerlingen af, maar het voorleesprogramma ving de daling ten dele op.

Erfgoed en jongeren

Hoe denken jongeren over cultureel erfgoed in hun omgeving? Trudie de Vries onderzocht dit in de wijk Amsterdam Nieuw-West. Het blijkt dat jongeren hun oordeel vooral baseren op de functie en minder op het uiterlijk of de ouderdom van het erfgoed. Dat verklaart dat religieus erfgoed (de moskee) en gebouwen en gebieden met een recreatieve functie het hoogst scoren. Etniciteit speelt daarbij ook een rol.

Download

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel