Cultuur+Educatie 12

Erfgoededucatie in onderwijsleersituaties
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Wat is erfgoededucatie? Welke inhoud wordt er in het onderwijs aan gegeven? Hoe verhoudt erfgoededucatie zich tot kunst- en cultuureducatie? Paul Holthuis en diverse andere deskundigen buigen zich over deze en andere vragen.

Dit nummer verkent de mogelijkheden en beperkingen van erfgoededucatie. Het openingsartikel is geschreven door Paul Holthuis, werkzaam aan het Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens reageren tien specialisten op zijn artikel.

Stellingen

Holthuis tracht in zijn artikel het denken en het debat over de aard en inhoud van erfgoededucatie meer reliëf te geven. Hij komt met tien uitdagende stellingen, die het debat aanzwengelen.

Reactie

De volgende tien deskundigen reageren op zijn stellingen: Hendrik Henrichs (Instituut Geschiedenis, Universiteit Utrecht), Douwe Huizing (Drents Archief), Marie-Thérèse van de Kamp (vakdidacticus kunstgeschiedenis/ckv en docent kunstvakken in het voortgezet onderwijs), Hiske Land (Erfgoedhuis Utrecht), Lodewijk Ouwens en Dirk Monsma (beiden SKVR), Karel Loeff (Bureau Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam), Evert van Ginkel (verzorgt vanuit een eigen bureau teksten en tentoonstellingen over archeologie en cultuurhistorie), Idzard van Manen (Zuiderzeemuseum) en Jan Zwiers (Hogeschool Iselinge).

Download

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel