De coalitieonderhandelingen zijn gestart. Gemeenten, pak de regie op het gebied van cultuur

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Nu de coalitieonderhandelingen zijn begonnen, roept Marlies Tal gemeenten op gericht te investeren in cultuur. Kijk niet alleen naar de algemene maatregelen van het Rijk, maar speel gericht in op de specifieke situatie in jouw gemeente. Neem de regie! Dat levert uiteindelijk veel meer op dan alleen een rijke culturele omgeving.

Door Marlies Tal

Gemeenten zijn de belangrijkste overheid voor de financiering van cultuur: 60 procent van de reguliere jaarlijkse overheidssteun voor cultuur komt van lokale overheden (Berenschot1). Die taak moeten zij dus serieus nemen, misschien wel serieuzer dan de rijksoverheid dat moet doen.

Maar cultuur is voor de gemeenten wel het onderwerp met de meeste keuzevrijheid. Daarom is mijn oproep aan de Tweede Kamer én aan de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs:

Neem regie op het gebied van cultuur. Zorg voor een wettelijke verankering van cultuur in gemeenten zodat cultuur niet meer de zondebok is die altijd moet inleveren als er bezuinigd moet worden. VNG, roep de gemeenten op de krachten te bundelen om dit regelen.

Uiteindelijk levert dat enorm veel op voor de burger. Die wil, zo blijkt uit onderzoek van het SCP, welbevinden, geluk en sociale gelijkheid2. Cultuur is daarvoor bij uitstek geschikt! Ga maar na: cultuur maakt het leven mooi, zorgt voor sociale samenhang en voor een goed vestigingsklimaat.

Bovendien is bij cultuurbeoefening iedereen gelijk. Je sociale status doet er niet toe bij het instuderen van een nieuw stuk – het is immers voor iedereen een uitdaging. Samen cultuur beoefenen zorgt ervoor dat mensen veerkracht en een vangnet hebben waardoor ze minder aanspraak op de overheid maken. Kunstbeoefening biedt de mogelijkheid om van ‘overleven naar leven’ te komen als je op andere vlakken in je leven vastloopt.

Cultuur in het nauw

Om deze essentiële rol van cultuur voor de samenleving te benutten zijn wettelijk verankerde lokale verplichtingen noodzakelijk. Want de culturele sector is belangrijk, maar kwetsbaar: er is gebrek aan gezamenlijke vertegenwoordiging en de arbeidsmarktpositie van kunstprofessionals is ronduit slecht.

Corona maakte dit nog zichtbaarder. Er was het (vermeende) besmettingsgevaar van bijvoorbeeld zingen, cultuurlessen op school stopten abrupt omdat vakdocenten de school niet meer in mochten. Bij het verenigingsleven vielen harde klappen: het aantal leden daalde met gemiddeld 12 procent3. Nog schrijnender was het financiële leed van zzp’ers.

Lichtpuntje was wel dat in 2021 meer Nederlanders in de vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs deden (ruim 7 miljoen of 43 procent van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder) dan in 2017.

Maar houden de overheidsinvesteringen in cultuureducatie en -participatie stand als er straks moet worden bezuinigd om de door corona extra gemaakte kosten op te vangen? Dat hangt af van wat er wordt besloten tijdens de coalitievorming.

De coalitieafspraken vormen de basis voor het cultuurbeleid en voor de financiering van de culturele infrastructuur en subsidieregelingen de komende jaren.
Omdat gemeenten de belangrijkste overheid zijn voor de financiering van cultuur is het belangrijk dat hun plannen de juiste ingrediënten bevatten – en dat die plannen overeind blijven bij eventuele bezuinigingsrondes.

De ingrediënten

Wat moet er gebeuren om cultuureducatie en -participatie een sterkere positie te geven binnen gemeenten? LKCA ziet de volgende acties graag terug in de coalitieakkoorden:

  • Verbind cultuur, net als sport, aan diverse maatschappelijke opgaven van de gemeente zoals mentale gezondheid en het bevorderen van sociale cohesie.
  • Als gemeente wil je dat iedereen mee kan doen: zorg dat alle inwoners actief kunnen zijn met sport, cultuur en natuur. Daarvoor zijn voorzieningen nodig die dichtbij en toegankelijk zijn.
  • Zet de brede regeling combinatiefuncties meer in voor cultuur. De combinatiefunctionaris is belangrijk omdat we tegenwoordig niet meer alleen cultuur beoefenen bij geïnstitutionaliseerde partijen. Het aantal gemeenten dat deze functionaris aanstelt groeit gestaag, maar het aantal gemeenten met een combinatiefunctionaris cultuur (282 in 2021) blijft achter bij gemeenten met een buurtsportcoach (335 in 2021).
  • Neem je verantwoordelijkheid in fair practice voor alle professionals die cultuurbeoefening mogelijk maken, in het bijzonder de zelfstandigen.
  • Zorg als gemeente vooral voor wat niet uit de markt zelf komt of al in de omgeving te vinden is.

Noten

Lees ook:

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 6

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel