Max van der Kamp Scriptieprijs 2019

Max van de Kamp Scriptieprijs 2017

Stuur je masterscriptie in en maak kans op de Max van der Kamp Scriptieprijs 2019! We reiken deze prijs begin volgend jaar voor de 6e keer uit voor de beste masterscriptie over cultuureducatie of cultuurparticipatie. De winnaar ontvangt 1.000 euro en mag publiceren in het tijdschrift Cultuur+Educatie.

Je maakt kans op de prijs als je een masterstudent bent die:

  • een scriptie heeft geschreven over cultuureducatie of cultuurparticipatie;
  • een 8 (op 10) of hoger heeft gehaald;
  • de scriptie tussen 16 november 2017 en 15 november 2019 heeft ingediend bij een Nederlandse of Vlaamse universiteit of hogeschool.

We letten deze editie extra op de maatschappelijke en praktische relevantie van je onderzoek.

Stuur je scriptie inDe deadline is 15 november 2019 om 16.00.

De winnaar van de Max van der Kamp Scriptieprijs maken we bekend tijdens de LKCA Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op 10 februari 2020.

Doelstelling

Ieder jaar schrijven studenten uit uiteenlopende studierichtingen goede en interessante scripties over cultuureducatie en cultuurparticipatie. Met deze prijs wil het LKCA deze scripties onder de aandacht brengen van een groter publiek.

Jury en jurering

De jury van de Max van der Kamp Scriptieprijs bestaat uit vijf personen, waaronder één voorzitter, en wordt ingesteld door het LKCA. De jury beoordeelt de ingezonden scripties op wetenschappelijke waarde, maatschappelijk en/of praktische relevantie, helderheid, originaliteit, argumentatiekracht en presentatie.
Lees het reglement

Max van der Kamp

De prijs is vernoemd naar Max van der Kamp (1947-2007), onder meer hoogleraar en directeur onderzoek voor pedagogiek en onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1980 promoveerde hij op een onderzoek naar doelen en leereffecten van de beeldende vakken en muziek onder de titel Wat neemt de leerling mee van kunstzinnige vorming? Dit was een belangrijke stimulans voor het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

In zijn verdere carrière deed Max van der Kamp onder meer historisch onderzoek naar kunstonderwijs en centra voor de kunsten en naar de relatie tussen cultuureducatie en sociale cohesie. Zijn publicaties getuigen steeds van een kritische betrokkenheid bij de cultuureducatie.