Ook vo-scholen krijgen evaluatie-instrument Evi

Inhoudelijke terugkoppeling LKCAtelier van 9 juni
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Monitoring- en zelfevaluatie-instrument Evi komt ook beschikbaar in een editie voor het voortgezet onderwijs. Daarmee kunnen CmK-penvoerders en adviseurs ook vo-scholen helpen om gericht te werken aan steviger cultuuronderwijs.

Om zicht en grip te krijgen op het eigen cultuuronderwijs kunnen basisscholen Evi 2.0 inzetten. Kern van dit landelijke monitoring- en zelfevaluatie-instrument is een digitale vragenlijst over cultuuronderwijs, in te vullen door twee medewerkers van een basisschool (bijvoorbeeld de directeur en de icc’er).

De vragen omvatten vier onderwerpen: visie, programma, samenwerking en deskundigheid. ‘EVI geeft scholen inzicht in hoe het cultuuronderwijs er bij hen voorstaat’, vertelt Marieke van Ginkel (Stichting Kunst en Cultuur). ‘Ze zien wat er al gebeurt en wat ze nog verder zouden kunnen ontwikkelen.’

Vier scenario’s, oplopend in ambitieniveau (zie kader), helpen daarbij. ‘Scholen zien: in welk scenario zit ik en in welke wil ik zitten? Ze krijgen tips om de stap naar een volgend scenario te zetten of sterker in hun eigen scenario te komen.’

Artikel loopt door na het kader

Vier scenario’s

Evi onderscheidt binnen de ontwikkeling van cultuuronderwijs vier scenario’s, oplopend in ambities van de school:

Scenario 1
De school heeft geen eigen overkoepelende visie op cultuuronderwijs en werkt vanuit de vastgestelde eindtermen voor cultuuronderwijs. Incidenteel worden overstijgende culturele activiteiten georganiseerd.

Scenario 2
De school biedt vanuit een eigen visie structureel verschillende culturele activiteiten aan die min of meer samenhangen en heeft ook taakuren voor coördinatie hiervan.

Scenario 3
De school werkt vanuit een eigen cultuurbeleid en samen met de directe (culturele) omgeving aan cultuuronderwijs en streeft hierbij naar doorlopende leerlijnen en verbinding met andere vakken.

Scenario 4
De school biedt vanuit een stevige visie cultuuronderwijs aan in duidelijke leerlijnen en werkt vakoverstijgend.

Kijk op CmK Groningen voor uitgebreidere informatie.

Aanpassingen vo

Sinds 2021 is Evi gratis beschikbaar voor CmK-penvoerders. Zij brengen het vervolgens onder de aandacht van de basisscholen in hun werkgebied. Evi biedt een mooie basis om het gesprek met scholen aan te gaan over hun wensen en ambities voor cultuuronderwijs.

Omdat steeds meer intermediairs ook vo-scholen ondersteunen, komt er dit najaar een VO-editie van Evi.
Het format blijft hetzelfde, maar met inhoudelijke aanpassingen voor de specifieke kenmerken van het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld in de vier scenario’s: het eerste scenario, waarbij een basisschool geen structureel cultuuraanbod heeft, is in het vo niet aan de orde vanwege de verplichte kunstvakken.

In de vragenlijst voor het vo is deskundigheid verder uitgewerkt. Er zitten hier immers al kunstvakdocenten met veel inhoudelijke kennis. Maar zijn ze ook beleidsmatig en in samenwerking met collega’s van andere vakken deskundig? Verder is er in de vragenlijst ‘leerlingen’ als vijfde onderwerp toegevoegd. ‘Dit gaat onder meer over hoe groot de inbreng van leerlingen is in het cultuuronderwijs’, licht Van Ginkel toe. ‘En over de vraag hoe en in hoeverre docenten zich op de hoogte stellen van wat leerlingen bezighoudt.’  

De school bepaalt zelf of ze de vragenlijst invullen voor de school als geheel of per niveau (vwo, havo, vmbo-t en vmbo overig). De twee invullers kunnen desgewenst stukjes uit de vragenlijst downloaden en verspreiden onder collega’s, om zo input over subthema’s te krijgen.  

Bewustwording

De ervaring van menig CmK-penvoerder is dat scholen het invullen van de Evi-vragenlijst veel werk vinden. ‘Het is onze taak om scholen mee te krijgen en te overtuigen van het belang daarvan’, stelt Clara Linders (KCR). ‘Het grote voordeel van Evi is dat we gedeelde taal krijgen om te praten over cultuuronderwijs en de ontwikkeling daarvan.’

De vragenlijst is inderdaad omvangrijk, beaamt Van Ginkel, maar dat is bewust gedaan. Zo vullen scholen niet alleen vragen in over wat ze allemaal doen en hoe tevreden ze daarover ze zijn, maar ook reageren ze ook op stellingen. ‘Zo wordt duidelijk of de visie overeenkomt met de daadwerkelijke praktijk’, vertelt Van Ginkel. ‘Als je bijvoorbeeld zegt dat je samenwerking belangrijk vindt, maar dat in praktijk nauwelijks doet, is dat een duidelijk signaal. Evi helpt scholen zich daarvan bewust te worden.’  

Het instrument helpt scholen om stil te staan bij wat ze doen en wat ze willen. Als ze het vaker invullen, bijvoorbeeld elke twee jaar, zien ze bovendien de ontwikkeling. ‘De ervaring is ook’, vertelt Linders, ‘dat scholen die eenmaal de eerste drempel hebben genomen, het heel behulpzaam vinden.’


Najaar 2022 komt EVI VO gratis beschikbaar voor CmK-penvoerders. Net als bij de po-versie kun je drie vragen op maat toevoegen en ontvang je praktische ondersteuning via LKCA. Heb je interesse of wil je alvast een kijkje nemen in de vragenlijst? Mail dan naar evi@lkca.nl.

Leestips

Evi VO is een doorontwikkeling van Evi PO, dat in 2021 landelijk in gebruik is genomen. Meer informatie over Evi PO vind je op www.evi2.nl en in het artikel ‘Cultuureducatie evalueren met Evi’.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Zoë Zernitz
Zoë Zernitz
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,primair onderwijs
zoezernitz@lkca.nl
030 - 711 51 87
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel