Met kunst lesstof onthouden

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Je kunt leerlingen met het gebruik van kunstdisciplines helpen om andere vakinhoud beter te onthouden op de langere termijn. Kunst biedt een aantal strategieën of natuurlijke voordelen voor het onthouden van informatie. Waarom werkt dit zo? Dit beschrijven Rinne, Gregory, Yarmolinskaya en Hardiman in een theoretisch artikel, dat ze later hebben getoetst in de praktijk.

Ongebruikelijk en anders

Dat leerlingen via kunst informatie beter onthouden zou komen door de ‘ongebruikelijkheid’ ervan. Informatie op andere manieren, dan via geschreven tekst, aanbieden zorgt voor extra cognitieve verwerking. Het fysiek of mondeling (re)produceren van informatie bevordert zowel het onthouden als het oproepen ervan. Laat leerlingen dus ook teksten opvoeren of zingen in combinatie met lezen. Ook het via beeld visueel presenteren van informatie werkt aanvullend aan verbale, tekstuele informatie. 

Eigen verhaal en interpretatie

Met het schrijven van verhalen, gedichten of liedjes of het maken van een tekening voegt een leerling achtergrondinformatie en eigen context toe aan de lesstof, en relateert de informatie aan zichzelf. Zo vult hij de lesstof aan tot een betekenisvol verhaal, dat hij daarna beter onthoudt. Ook de moeite die een leerling moet doen om de betekenis van kunst esthetisch te begrijpen zorgt ervoor dat de – bijvoorbeeld historische – informatie in het werk, na interpretatie, langer onthouden wordt.

Niet neutraal of saai

Kunst roept emoties op, en emotioneel opwindende informatie onthoud je beter dan neutrale informatie. Laat leerlingen bijvoorbeeld op een creatieve manier uitdrukking geven aan de emoties van personages in een verhaal, dan onthouden ze de inhoud ervan beter. Informatie verwerken in een liedje of tekening kan bij leerlingen ook de motivatie om de stof te herhalen vergroten, omdat het herhaling minder saai maakt.

Een experiment met astronomie

Hardiman, Rinne en Yarmolinskaya onderzochten op een basisschool, onder 82 leerlingen (10-11 jaar oud), of met kunst geïntegreerde instructie (muziek, dans, drama, beeldend) een groter effect had op het onthouden van de stof dan reguliere instructie. De curricula werden gelijk opgebouwd, qua duur en activerende werkvormen. Maar het geïntegreerde curriculum was zo ontworpen dat bovenstaande effecten maximaal benut zouden worden. Een van de integratie-activiteiten was bijvoorbeeld het maken van een advertentie voor het verkopen van een huis op een bepaalde planeet.
De leerlingen die het met kunst geïntegreerde curriculum volgden bleken de stof na meting inderdaad beter te onthouden dan de andere groep. Vooral de leerlingen die minder goed waren in lezen en schrijven hadden baat bij het leren op een andere manier.  

Kunst als didactisch middel

Dit is geen kunsteducatie, kunst is hier een middel om de lesstof beter te onthouden. Hiermee is zeker niet gezegd dat het inzetten van kunst als didactisch middel automatisch dit soort lange termijn geheugeneffecten genereert! Dit werkt alleen als je als leraar of ontwikkelaar hier bewust op inzet. Je kunt leerlingen via instructie, waar kunstzinnige werkvormen onderdeel van uitmaken, wel helpen om de stof beter te onthouden met als doel beheersing van kennis. Niet door informatie uit het hoofd te leren, maar door inhoud te ervaren.

Lees meer

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.5 / 5. totaal 4

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel