Conferentie Technologie ♡ Kunst

Wat is de huidige stand van zaken in de verbinding tussen kunst en technologie? Hoe bereiden we ons voor op een toekomst waarbij technologie zich zo rap ontwikkelt? En hoe verbinden professionals kunst en technologie in het onderwijs en de vrije tijd? Deze uitdagingen staan centraal tijdens een dag vol inspiratie via livestream.
Deel dit artikel

STRP/ Omninaut – We started looking in the computer’s eyes and we ended up holding our hands (performance)

STRP nodigde het excentrieke duo Omninaut (Arvid&Marie) uit om jou mee te nemen in hoe STRP invulling geeft aan kunst & technologie. Met muziek, geluid en Spoken Word creëert Omninaut surrealistische sferen waarin ze technologie en de impact ervan verkennen. Dat laatste is waar STRP en Omninaut elkaar vinden. Waar STRP 14 jaar geleden begon met een verkenning van creatieve technologie, staat nu niet meer de technologie zelf centraal, maar de impact van technologie. Zo richt STRP Festival 2021 zich op individualiteit en collectiviteit. Hoewel digitale technologieën ons wereldwijd met elkaar verbinden dragen diezelfde technologieën bij aan het gevoel dat directe verbondenheid afbrokkelen. Mensen van alle leeftijden geven aan ‘echt contact’ te missen, omdat een steeds groter deel van ons leven zich in de digitale wereld afspeelt. Hoe kan technologie ons helpen een betere individualist te worden die het collectief dient? Kunnen we nieuwe vormen van collectiviteit ontwikkelen? Via kunst en dialoog verbeelden we mogelijke nieuwe toekomstscenario’s. Denk, praat en verbeeld je mee?

Deze performance is in het Engels.
www.strp.nl
www.arvidandmarie.com

Koen Vos – Kunst als motor voor Bildung voor studenten in het mbo
(keynote)

‘We leiden niet alleen op voor een diploma, maar voor het leven’.

Al langer signaleren we vanuit de arbeidsmarkt en de samenleving de behoefte om studenten meer mee te geven dan alleen beroepsvaardigheden. Het gaat erom dat we studenten stimuleren zich thuis te voelen in de wereld, zodat zij ontdekken waar ze zich mee willen verbinden.

Gebaseerd op het ‘Agora-model’ van René Gude, verweven we Kunst, Praktische filosofie, Religie en Sport, op een aansprekende manier in het curriculum. Kenmerk van brede vorming is dat er op een bewuste manier sprake is van doorlopende reflectie op de bewustzijnsontwikkeling van studenten en van medewerkers. De trainingssfeer ‘Kunst’ is een uitgelezen manier om hier met studenten mee aan de slag te gaan. Tijdens mijn keynote geef ik een aantal voorbeelden en komt de impact van technologie op de nieuwe generatie aan de orde.

Koen Vos is practor Brede Vorming bij ROC Friese Poort.

Arjan van der Meij & Astrid PootKunst & technologie in het voortgezet onderwijs (good practice)

Met het meesterwerk Homo Ludens (1938) van Johan Huizinga als gids, en geïnspireerd door het werk van de leerlingen van de Populier laten Arjan van der Meij en Astrid Poot zien dat de scheiding tussen kunst en technologie die er soms lijkt te zijn wat makers betreft niet bestaat. En dat het opheffen van die scheiding zorgt voor exponentiële groei van creativiteit.

Arjan van der Meij, docent natuurkunde, maker, plotterkunstenaar.
https://depopulier.nl/
http://makered.nl/
https://dutchplottr.nl/

Astrid Poot: social designer, denker, maker. Directeur Stichting Lekkersamenklooien, schrijver van Maken in de klas.
https://astridpoot.nl/
https://lekkersamenklooien.nl/
https://makenindeklas.nl/

Rachel Uwa – Over haar School of Machines, Making & Make-Believe en ons mens-zijn

Rachel Uwa is artiest, educator en organisator. Zij heeft de School of Machines, Making & Make-Believe opgericht. Haar grootste droom: dat mensen het leven leiden waarvan zij dromen, in plaats van waarvan ze denken dat ze dat moeten doen.

De afgelopen 15 jaar leefde en werkte Rachel in gemeenschappen rondom sociale rechtvaardigheid en technologie en zij wil deze werelden samenbrengen. Ook organiseerde zij grote en kleine evenementen. Het is haar missie om de technische wereld diverser, inclusiever, doordachter, leuker en minder ontmoedigend te maken.

Deze presentatie is in het Engels.

Wilja Jurg – Leerecosysteem MaakCultuur en Technology

Om kinderen, jongeren en volwassenen de kans te geven te participeren in de huidige en toekomstige samenleving is het van belang om hen te betrekken bij de wereld van nu en de technologische ontwikkelingen die daarin gaande zijn. Iedereen moeten de ruimte en mogelijkheden krijgen om hun eigen leerpad te ontwikkelen en talenten te ontdekken. Tetem heeft daarom samen met vele partners een rijke leeromgeving ontwikkeld waarin formeel, non-formeel en informeel leren elkaar afwisselen. In dit leerecosysteem is het leren op school (formeel) verbonden met de op vrije tijd gerichte Maakplaatsen (non-formeel) en het op ontdekken en onderzoeken gerichte @Home-programma voor de thuissituatie (informeel).

Wilja Jurg heeft een breed cultuurprofiel waarin theoretische kennis en praktijkervaring verenigd zijn. Als directeur van Tetem zoekt zij naar de verbinding tussen cultuur, mens en samenleving. Wilja coördineert het Maakplaatsen en @Home programma welke zichtbaar maken wat kunst kan zijn en wat het bijdraagt aan de samenleving’.

Danielle Arets – SM-ART – noodzakelijke en slimme verbindingen tussen kunst en technologie (keynote)

Met als titel SM-ART vertelt Danielle Arets aan de hand van twee voorbeelden een inspirerend verhaal over de noodzakelijke en slimme verbindingen tussen kunst en technologie. Het eerste voorbeeld is Newsslider, een onderzoeksproject hoe het archief van Beeld en Geluid slimmer ontsloten kan worden met inzet van AI, met name gericht op het achterhalen van opvattingen en sentimenten rond bepaalde thema’s. DeWerkplaats, een artist in residency is het tweede voorbeeld, waar designers werken als onderzoeker aan hun innovatieve onderzoeksprojecten op het snijvlak van technologie, design en journalistiek. Doel is om via deze innovatieve frontrunners ook het onderwijs de gewenste update te geven; daartoe levert iedere Werkplaats onderzoeker een onderwijsmodule op.

Danielle Arets is associate lector Strategische Creativiteit bij Design Academy Eindhoven en associate lector journalistiek en innovatie aan Fontys Hogeschool Journalistiek. Daarnaast werkt ze als design onderzoeker, journalist en moderator vanuit haar bedrijf Capada.

Meer info via LinkedIn

Meldrid IbrahimFilosoferen met leerlingen over Kunstmatige intelligentie (good practice)

Meldrid vertelt over haar werkproces bij het ontwikkelen van de winnende les ‘De computer says no’, Educatieve Parel 2019. Uit het juryrapport: ‘De les laat leerlingen aan de hand van motiverende werkvormen filosoferen over kunstmatige intelligentie. De les sluit aan bij de actualiteit. Een ingenieuze lesplaat geeft de leerling de macht zelf zijn weg door de les te bepalen.’

Meldrid Ibrahim is freelance educatief ontwerper voor ArtechLab Amsterdam, De frisse blik, FutureNL en docent vakdidactiek aan de Breitner Academie.
Meer lezen: https://meldrid.nl/

David Middendorp – Development Airman
(good practice)

Met Another Kind of Blue brengt choreograaf David Middendorp dans en technologie samen op het podium. Airman is een mooi voorbeeld van deze fusion. Airman is een duet waarin de vorm van het menselijk bewustzijn onderzocht wordt als het zou worden vertegenwoordigd door technologie. In dit duet wordt de technologie vertegenwoordigd door een groep drones die af en toe een menselijke vorm aannemen door in formaties te vliegen. Voor Airman hebben we een motion capture controlesysteem ontwikkeld, waarmee we twaalf drones kunnen besturen om een vooraf bedachte choreografie autonoom te laten vliegen. Daarnaast hebben we dit systeem uitgebreid zodat het een levensechte realtime interactie met de danser kan hebben, die niet vooraf bepaald is. Airman was een creatieproces van 10 jaar en heeft een aantal voorgangers gehad die hebben geleid tot Airman. We werken momenteel aan de volgende stap: AI-man. Airman is ontstaan met behulp van de expertise van technische partners als Sioux LIME, ACS Innovation en Luchtzinnig.

David Middendorp is artistiek leider van dansgezelschap Another Kind of Blue.

Michel van Dartel – Esthetiek in het wild (keynote)

Kunst wordt vaak gemaakt in ateliers en vervolgens ervaren in de steriele omgeving van galeries en musea. Al langer speelt de vraag of dat isolement van de kunst en haar publiek betekenisvolle connecties met de wereld niet in de weg zit. Het kunst-en-technologie domein biedt unieke kansen om esthetiek weer ‘in het wild’ te gaan bedrijven. En die omslag is dringend nodig nu technologische vooruitgang ervoor zorgt dat de wereld om ons heen steeds lastiger te doorgronden is.

Kunstenaars en ontwerpers kunnen ons inzicht verschaffen in onze verwevenheid met ecologische, sociale en culturele factoren. Hoe kunnen beginnende kunstenaars en ontwerpers het best worden opgeleid voor deze veranderende professionele praktijk en welke werkwijzen en lesmethoden kunnen dit proces stimuleren?

Michel van Dartel is directeur van V2_Lab voor Instabiele Media en lector bij het Avans Centre of Applied Research for Art, Design and Technology
Meer info LinkedIn

Harm Hofmans  – Leergemeenschap – Van Art naar Actie (good practice)

MU is een Hybrid Art House van creatieve makers die met elkaar verkennen wat kunst kan zijn.

MU kent drie pijlers: publiekspresentaties, talentontwikkeling en educatie. Ze onderzoekt, bevraagt, deelt, stimuleert talent en zwengelt de dialoog aan over de laatste ontwikkelingen in de (kunst)wereld van morgen. Hierbij werkt MU intensief samen met scholen en onderwijsinstellingen op alle niveaus.

Door zowel makers, docenten en leerlingen actief te betrekken bij educatie-programma’s ontwikkelt MU passende activiteiten voor verschillende doelgroepen. Sensitiviteit qua context en oog voor expertise van verschillende deelnemers in deze ontwikkellandschappen zijn van essentieel belang.

In de talk van Harm Hofmans toont hij aan de hand van enkele voorbeelden op welke manier MU projecten uit tentoonstellingen vertaalt naar verschillende doelgroepen. Speciale aandacht gaat uit naar de leergemeenschap MBO die in samenwerking met STRP is opgezet naar aanleiding van het project Future Cities.

Harm Hofmans is hoofd educatie bij MU Hybrid Art House vertelt over MU en het onderwijs en in het bijzonder de leergemeenschap MBO i.s.m. STRP.

Luan Buleshkaj reflecteert op de dag

Spoken word-artiest Luan Buleshkaj sluit de dag af door op een pakkende manier te reflecteren op wat er gedurende de dag aan bod is gekomen. En dit kun je gerust aan hem overlaten. Hij staat bekend als een echte woordkunstenaar en heeft veel ervaring als spoken word artist op diverse gerenommeerde podia, zoals Mensen Zeggen Dingen, Woorden Worden Zinnen & Paginagroots. Maar ook op TV is hij een graag geziene gast. Aan middelbare scholieren en vluchtelingen in asielzoekerscentra geeft hij regelmatig workshops.

Luan Buleshkaj is schrijver en spoken word-artiest
Meer lezen: https://www.instagram.com/luanbuleshkaj/

Claire L. Evans (filmpjes pauzeprogramma)

A Her-story about technology & programming is een drieluik aan filmpjes en gemaakt door Claire L. Evans. Deze ’Her-story class’ gaat over de rol van vrouwen in de technologieontwikkeling. Bron is haar boek: Broad Band: The Untold Story of the Women Who Made the Internet. In dit drieluik verbindt deze Computer Girl kunst met technologie, programmeren, diversiteit en haar kat, Mrs. Whiskers. De drie video’s die elk worden gestreamed in de pauze kunnen gebruikt worden als inspiratie in de klas en kun je inzetten bij geschiedenis, maatschappijleer, informatica of design. Meer informatie over de Creative Code.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.4 / 5. totaal 24

Deel dit artikel