Zoeken

Er is gezocht op: beroepsprofielen
Beroepsprofielen voor de beroepspraktijk van professionals cultuureducatie en amateurkunst
Hoe ziet de beroepspraktijk in de sector cultuureducatie en amateurkunst er uit en hoe speel je als kunstvakdocent, cultuurcordinator, dirigent, maker, regisseur of andere professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer
De kunstdocent vmbo
Hoe ziet de beroepspraktijk er uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer
De kunstdocent onderbouw havo en vwo
Hoe ziet de beroepspraktijk er nu uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer
Cultuur+Educatie 11
Dit nummer draait om de vraag: wat maakt een kunstvakdocent tot een goede docent? Aanleiding zijn de profielen en competenties die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld voor de kunstvakopleidingen. Lees meer
De kunstdocent bovenbouw havo en vwo
Hoe ziet de beroepspraktijk er nu uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer
De kunstprofessional in de actieve cultuurparticipatie
Hoe ziet de beroepspraktijk van de kunstprofessional/kunstdocent er uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer
De kunstvakdocent in het po
Hoe ziet de beroepspraktijk van een kunstvakdocent in het primair onderwijs er uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer