Zoeken

Er is gezocht op: beroepsprofielen
Er zijn 8 resultaten gevonden op:
Beroepsprofielen voor de beroepspraktijk van professionals cultuureducatie en amateurkunst
10-12-2016 - publicatie
Hoe ziet de beroepspraktijk in de sector cultuureducatie en amateurkunst er uit en hoe speel je als kunstvakdocent, cultuurcordinator, dirigent, maker, regisseur of andere professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer
De kunstvakdocent in het po
12-12-2016 - publicatie
Hoe ziet de beroepspraktijk van een kunstvakdocent in het primair onderwijs er uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer
De kunstdocent vmbo
12-12-2016 - publicatie
Hoe ziet de beroepspraktijk er uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer
De kunstdocent onderbouw havo en vwo
12-12-2016 - publicatie
Hoe ziet de beroepspraktijk er nu uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer
De kunstdocent bovenbouw havo en vwo
12-12-2016 - publicatie
Hoe ziet de beroepspraktijk er nu uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer
De kunstprofessional in de actieve cultuurparticipatie
12-12-2016 - publicatie
Hoe ziet de beroepspraktijk van de kunstprofessional/kunstdocent er uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld? Lees meer
Cultuur+Educatie 11
09-12-2004 - publicatie
Dit nummer draait om de vraag: wat maakt een kunstvakdocent tot een goede docent? Aanleiding zijn de profielen en competenties die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld voor de kunstvakopleidingen. Lees meer
Culturele praktijken in beeld
23-03-2021 - artikel
Hoe kijken we in onze samenleving naar cultuur? Is onze blik op cultuur wel ruim genoeg? En in hoeverre staan we open voor culturele praktijken die nu nog buiten ons blikveld liggen? LKCA wil kunstprofessionals en ondersteuningsinstellingen helpen om anders te leren kijken naar wat cultuur eigenlijk is of voor hen lijkt te zijn. Lees meer