Ochtendsessie 7 - Educatie in een netwerkmuseum

Deze deelsessie gaat in op de methodiekontwikkeling van Voices of Tolerance voor vmbo (bovenbouw) vanuit Museum ‘Ons Lieve Heer op Solder'. Centraal in de presen-tatie staat de wijze van werken vanuit de gedachten van het museum als netwerkorganisatie. ‘Ons Lieve Heer op Solder’ vormt namelijk samen met vier andere Amsterdamse musea de netwerkorganisatie ‘Amsterdam Heritage Museums’ (AHM). Annemarie van Eekeren en Mirjam Sneeuwloper zijn  er beiden werkzaam. 

Annemarie, teamleider bij AHM, vertelt dat het educatieve aanbod van de vijf netwerkmusea als één geheel wordt bekeken. “Een netwerkmuseum is een mindshift, je gaat terug naar de basis. Centraal staat de vraag: wat willen we nu eigenlijk samen bereiken? Samenwerken met scholen, docenten en leerlingen is van belang, maar ook het verbinden met alle lokale culturele en maatschappelijke partners.”

Mirjam is als educatief medewerker betrokken bij ‘Ons Lieve Heer op Solder’ waar religie, gedogen en tolerantie belangrijke thema’s zijn. Met drie vmbo-scholen (boven-bouw) is in 2015 ‘Voices of Tolerance’ gestart waarbij leerlingen hun mening geven over tolerantie. Hierbij wordt een eigen methodiek gebruikt. Mirjam: “Dit project gaat verder dan een onderwijsprogramma, we zien het echt als onze maatschappelijke taak. Doordat we andere mensen ook ruimte geven, ontstaat een ander educatieprogramma. Zo werken we niet alleen met het vmbo samen, maar ook met Unesco, gemeente Amsterdam, kunstenaars en Stichting de Vrolijkheid. Eén van de hoogtepunten was een gesprek van de leerlingen met de Koningin. De leerlingen voelden zich gehoord en waren trots.” Op dit moment wordt toegewerkt naar de Internationale dag van de tolerantie waarbij de leerlingen die de Voices of Tolerance vertegenwoordigen hun stem laten horen.

Tijdens de vragenronde vraagt één van de deelnemers zich af hoe dit tolerantieproject is ontvangen bij docenten en leerlingen? Mirjam: “De leerlingen zijn enthousiast en een deel wil verder. Vooral het onderdeel waarbij hun meningen door word-performer Akwasi in een song zijn verwerkt werd erg gewaardeerd. De docenten (maatschappijleer en Nederlands) zijn eveneens enthousiast en hebben het project vooral vanuit hun mentorschap gedaan.”
Een andere deelnemer vraagt zich af of deze methodiek ook in andere musea werkt? “Deze methodiek kun je heel makkelijk koppelen aan andere onderwerpen. En andere mensen actief mee laten doen kan bij ieder thema.”

Mirjam en Annemarie zijn van plan om de methodiek verder uit te rollen. Het is een werkwijze die niet altijd even gemakkelijk is, maar uiteindelijk tot verrassende en inspiratievolle resultaten leidt.

Verder lezen:
Verslag werksessie Voices of Tolerance met podium voor leerlingen [PDF november 2015]