Rapport Werken met verhalen: inspirerende combinaties van leesbevordering en cultuureducatie

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Uit onderzoek van Sardes in opdracht van LKCA en Stichting Lezen blijkt dat cultuureducatie en leesbevordering goed aan elkaar zijn te koppelen zijn. Beide leergebieden kunnen van elkaar profiteren, waardoor de opbrengst voor leerlingen groter is.

Welke verbindingen zijn er nu al te vinden tussen cultuur en lezen in de praktijk? LKCA en Stichting Lezen vroegen Sardes om onderzoek te doen naar bestaande projecten en programma’s die leesbevordering en cultuureducatie combineren. Deze voorbeelden bieden aanknopingspunten voor het op elkaar afstemmen van Cultuureducatie met Kwaliteit en de Bibliotheek op school.

Cultuureducatie en leesbevordering

Het blijkt goed mogelijk om cultuureducatie en leesbevordering aan elkaar te koppelen. Dat kan op veel verschillende manieren. De voorbeelden uit de publicatie kunnen gebruikt worden als inspiratie. 

Door leerlingen te stimuleren om op een bepaalde manier te praten, te lezen, te zingen, te dansen, te dramatiseren en met de handen te werken komen zij tot inzichten over zichzelf en de wereld om hen heen. De accenten liggen wel anders:

  • Leesbevordering: door te praten over boeken en verhalen worden leerlingen uitgenodigd om meer en beter na te denken over wat zij hebben gelezen.
  • Cultuureducatie: leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over hun keuzes, over de zeggingskracht van werk, materialen en technieken en leren daardoor zichzelf te verhouden tot de wereld om hen heen.
kind leest een boek in klaslokaal
Foto: Nationale Beeldbank

De leescirkel van Chambers

De leescirkel is een goed hulpmiddel om aan leesbevordering te werken. Dit komt omdat alle relevante facetten van de leesomgeving hierin een plaats hebben. Ook kunstdocenten kunnen hiermee hun voordeel doen. Het doel van het werken met de leescirkel is: een omgeving creëren die kinderen positieve leeservaringen laat opdoen.

Podcast

Tweede Kamerlid René Peters ging naar aanleiding van het verschijnen van het rapport ‘Werken met verhalen’ in gesprek met Ronald Kox (LKCA) en Gerlien van Dalen (Stichting Lezen) over het belang van taal, cultuur en verbinding. Luister de podcast via Spotify of Apple Podcasts.

Meer lezen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel