VerenigingsMonitor 2021

Verenigingen voor kunstbeoefening in cijfers
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Muziekverenigingen, koren, schilder-, foto- en filmclubs, toneel- en dansverenigingen zijn een belangrijke voorziening voor een groot deel van de kunstbeoefenaars in Nederland. De driejaarlijkse VerenigingsMonitor onderzoekt de belangrijkste trends en thema’s binnen deze verenigingen voor kunstbeoefening. De eerste editie van de VerenigingsMonitor vond in 2018 plaats. In deze publicatie vind je de landelijke resultaten van de tweede editie uit 2021. Deze keer stond de monitor mede in het teken van de gevolgen van de coronapandemie.
Klik op de afbeelding om de VerenigingsMonitor 2021 te openen.

Aanbod grotendeels tot stilstand

Het artistiek aanbod van de verenigingen kwam in maart 2020 voor een groot deel tot stilstand. Bijna alle verenigingen (92%) organiseerden daarna geen optredens, voorstellingen of exposities meer. Ruim de helft van de verenigingen die voorafgaand aan het uitbreken van de pandemie repetities en lessen aanboden stopte daar ook mee. Van de verenigingen die wel bleven repeteren of lessen bleven verzorgen hebben veel dat gedaan op een alternatieve (bijv. online) manier.

Dalend ledental

Tijdens de coronapandemie daalde bij 36% van de verenigingen het aantal leden. Maar bovenal steeg bij bijna geen enkele vereniging het aantal leden, terwijl in de jaren daarvoor een vijfde van de verenigingen een groei van het ledental kende. De verenigingen zijn ook kleiner geworden. Het gemiddeld aantal vaste leden daalde van 41 in 2018 naar 36 in 2021, een daling van 12%.

Financiële schade

De helft van de verenigingen leed in 2020 gemiddeld € 3.446,- schade door de coronapandemie. Dat kwam mede doordat inkomsten, met name omzet uit optredens, voorstellingen of exposities, wegvielen. En tegelijkertijd betaalde een grote meerderheid (85%) van de verenigingen die werken met artistiek begeleiders of docenten hun begeleiders en docenten (deels) door.

Toekomstverwachting

De coronapandemie beïnvloedde het ledenbestand, de financiën, de zichtbaarheid, het artistiek en aanvullend aanbod, waardoor op termijn de organisatiekracht van verenigingen kan verzwakken. 13% van de verenigingen is momenteel kwetsbaar en 34% is weinig krachtig. Uit de toekomstverwachtingen blijkt dat kwetsbare verenigingen veel vaker in de overlevingsstand staan. Het aandeel verenigingen dat het (zeer) waarschijnlijk acht dat ze over een jaar veel kleiner zijn ligt bij kwetsbare verenigingen met 27% aanzienlijk hoger dan bij zeer krachtige verenigingen (5%). 8% van de kwetsbare verenigingen gaat er van uit dat ze over een jaar niet meer bestaan.

De VerenigingsMonitor bestaat uit een vragenlijst. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: leden, vrijwilligers, financiën, accommodaties, activiteiten, samenwerking en bereik. Meer dan 3.000 verenigingen vulden in januari, februari of maart 2021 de vragenlijst in. Door dit monitoronderzoek elke drie jaar uit te voeren krijgen we beter zicht op ontwikkelingen in deze sector. Deze informatie helpt gemeenten, koepelorganisaties en ondersteunende instellingen bij het maken van nieuw beleid voor amateurkunst, zodat de vereniging ook in de toekomst een belangrijke voorziening voor kunstbeoefening blijft.

Download

Interview Arno Neele

Luister naar het interview met Arno Neele bij het NOS Radio 1 Journaal op donderdag 16 september.


Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.4 / 5. totaal 7

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Jeroen Staal 17-02-2022

Ik heb zojuist de vragenlijst ingevuld voor de nieuw op te stellen Verenigingsmonitor. Op deze webpagina lees ik dat de monitor 3-jaarlijks verschijnt en dat de meest recente uit september 2021 stamt. Heb ik dan nu een vragenlijst ingevuld waarover pas in 2024 wordt gerapporteerd???

reageer
Arno Neele (LKCA) 24-02-2022

Beste Jeroen, dank voor je berichtje. Wanneer heb je de vragenlijst ontvangen? De uitnodiging om de vragenlijst van de VerenigingsMonitor 2021 in te vullen is al meer dan een jaar geleden verstuurd en gedeeld via onze communicatiekanalen. De online versie van de vragenlijst is ook al lang gesloten. Gaat 't dan misschien om een papieren versie van de vragenlijst? Of misschien gaat het om een ander onderzoek? Zullen we er even verder over mailen, zodat we samen uit kunnen zoeken hoe de vork precies in de steel zit? Mijn mailadres is: arnoneele@lkca.nl

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Arno Neele
Arno Neele
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
arnoneele@lkca.nl
030 711 51 07
Zoë Zernitz
Zoë Zernitz
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,primair onderwijs
zoezernitz@lkca.nl
030 - 711 51 87
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel