Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs

Een stand van zaken!
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Het LKCA voerde een verkennende inventarisatie naar de mate waarin buitenschoolse instellingen muzieklessen in het basisonderwijs stimuleren, en naar de manier waarop muziekonderwijs vervolgens op scholen vorm krijgt.

Met dit doel is een vragenlijst opgesteld en gestuurd naar 142 muziekscholen en centra voor de kunsten. De resultaten van de enqutes zijn opgenomen in het bijgesloten rapport.
Muziekscholen, centra voor de kunsten en culturele organisaties richten zich steeds meer op het primair onderwijs. Dit heeft voornamelijk te maken met veranderingen in de vraag van scholen naar activiteiten en voorzieningen en vanuit veranderende opvattingen van lokale overheden over de inzet van deze instellingen. Daarnaast zijn culturele instellingen zelf ook op zoek naar andere afzetmogelijkheden dan de gebruikelijke, om werkgelegenheid te vinden en hun positie in het lokaal-culturele landschap te behouden. 

Verkennende inventarisatie

Om meer zicht te krijgen op de mate waarin buitenschoolse instellingen muzieklessen in het basisonderwijs stimuleren, alsook om informatie te verkrijgen omtrent de wijze waarop muziekonderwijs op scholen daadwerkelijk vorm krijgt, heeft het LKCA een verkennende inventarisatie uitgevoerd. Het LKCA heeft een vragenlijst opgesteld en gestuurd naar 142 muziekscholen en centra voor de kunsten. 

In de inventarisatie wordt beschreven hoeveel basisscholen er in het betreffende werkgebied van de muziekschool of het centrum voor de kunsten zijn, en vervolgens met hoeveel scholen er voor muziekonderwijs wordt samengewerkt. Er is een overzicht opgenomen van het soort muzieklessen dat gegeven wordt – zoals algemene muzikale vorming, zangonderwijs, instrumentaal muziekonderwijs en ensemblelessen – en aan welke basisschoolgroepen. Ook wordt vermeld om hoeveel muzieklessen het op jaarbasis gaat en hoe deze lessen gefinancierd worden. De inventarisatie sluit af met de succesfactoren, die de respondenten noemen, die bijdragen aan het geven van goede muzieklessen in het basisonderwijs. 

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel