Erfgoededucatie in het primair onderwijs – een verkenning

een verkenning
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Verkenning naar de positionering van erfgoededucatie in het primair onderwijs in Nederland.

Een van de kernvragen was f en in hoeverre erfgoededucatie naar aard en inhoud behoort bij het geschiedenisonderwijs in het leergebied ‘Orintatie op jezelf en de wereld’, of dat het onlosmakelijk deel uitmaakt van het leergebied ‘Kunstzinnige Orintatie’.

Plaats erfgoededucatie in het primair onderwijs

De vraag in welk leergebied erfgoededucatie thuishoort is van belang voor de ontwikkeling van leerlijnen en leerplankaders. In de praktijk van de basisschool wordt erfgoededucatie toegerekend aan het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. Bij het leerplankader van Cultuur in de Spiegel is erfgoedonderwijs een vorm van cultuuronderwijs. Of erfgoededucatie een plaats krijgt in de leerlijn voor het vakgebied kunstzinnige oriëntatie die SLO ontwikkelt in opdracht van het ministerie van OCW, zal duidelijk worden als deze in juni 2014 wordt gepubliceerd. 
Alles overwegend is het LKCA van mening dat erfgoededucatie beschouwd moet worden als een inhoudelijk onderdeel van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en zou er in deze context een erfgoedonderwijsleerlijn ontwikkeld moeten worden. 

Leerlijnen erfgoededucatie

In deze publicatie geeft het LKCA een overzicht van de opvattingen en de ontwikkelingen op het gebied van erfgoededucatie, en van de instellingen en partijen die hierbij betrokken zijn. Daarnaast worden recent ontwikkelde leerlijnen erfgoededucatie geanalyseerd en is er een overzicht van leerlijnen erfgoededucatie in Nederland. 

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel