Cultuur+Educatie 43

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Deze Cultuur+Educatie bevat een themadeel over artistiek onderzoek, met een conceptueel kader plus voorbeelden.

Daarnaast zijn er bijdragen over hersenonderzoek naar literair lezen en de professionele identiteit van de muziekdocent.

Onderzoek in en door kunst

Kunst en onderzoek – het lijken twee verschillende werelden, maar soms komen ze samen. In artistiek of arts-based onderzoek geldt het artistieke proces als onderzoeksinstrument, als manier om iets te begrijpen. Het themadeel van dit nummer laat zien op welke manieren dat kan.

Jezelf observeren

Henk Borgdorff schetst een conceptueel kader voor wat artistiek onderzoek precies is. Daarna volgen twee voorbeelden. Thomas De Baets legde zijn eigen lessen als muziekdocent in het voortgezet onderwijs vast om zijn eigen artistiek handelen te kunnen onderzoeken. Hij wilde achterhalen wat artisticiteit kan betekenen voor het competentieprofiel van de muziekdocent.  

Film als onderzoeksinstrument

Het tweede voorbeeld biedt het masteronderzoek van Marieke Vandecasteele. Zij gebruikte film als onderzoeksinstrument. In haar artikel beschrijft ze de totstandkoming van De korte weg van F., een participatief videoportret over een kunstenares met een verstandelijke beperking. Ze gaat uitgebreid in op de ethische dilemma’s van haar aanpak.

De artist-educator

Jeroen Lutters besluit het themadeel met een opiniërend artikel. Hij vindt dat docentenopleidingen in de kunsten te veel aandacht hebben voor algemeen onderwijskundig onderzoek. Hij pleit voor de artist-educator: de kunstdocent die kunst als kennisbron in ere houdt.

Zicht op literair lezen

Wat zou het brein ons kunnen vertellen over hoe we literatuur lezen? Die vraag staat centraal in het essay van Roel Willems. Met voorbeelden maakt hij duidelijk wat de mogelijkheden van modern hersenonderzoek zijn en hoe resultaten daaruit bij zouden kunnen dragen aan een beter begrip van literair lezen.

Zelfbeeld en imago

Tine Castelein belicht in haar artikel de professionele identiteit van de muziekdocent. Ze onderscheidt daarbij zijn zelfbeeld, zijn werkelijke doceergedrag en zijn imago ofwel de manier waarop leerlingen hem zien. Door deze drie beelden op elkaar te leggen kan een docent zijn professioneel handelen verbeteren. 

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel