Cultuur+Educatie 4: Kwarteeuw onderzoek naar kunst- en cultuureducatie

Bijgewerkt op:
Deel dit artikel

Inventarisatie en analyse van sociaal-wetenschappelijk en historisch onderzoek – verricht sinds de verschijning van Kunstzinnige vorming in Nederland in 1973 – naar kunst- en cultuureducatie en de afzonderlijke disciplines.

Kunst in dienst van vormingsdoelen als persoonlijkheidsontplooiing en maatschappelijke bewustwording. Dat is het beeld van kunsteducatie in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Maar het zijn ook de jaren van de invoering van de eindexamens in de beeldende vakken en muziek en van het opstellen van een omvangrijk onderzoeksprogramma op het gebied van wat toen nog kunstzinnige vorming heette. Dit programma werd, samen met een beschrijving van de stand van zaken, in 1973 gepubliceerd onder de titel Kunstzinnige vorming in Nederland.

Hoe staat het onderzoek er nu, een kwarteeuw na het verschijnen van Kunstzinnige vorming in Nederland voor? Op basis van een kleine vijfhonderd verzamelde onderzoeken en uitgaande van de onderzoeksvragen van begin jaren zeventig is geprobeerd een antwoord op deze vraag te geven. De studie – Een kwarteeuw onderzoek naar kunst- en cultuureducatie in Nederland – inventariseert wat in de afgelopen jaren is onderzocht, met welke methoden dat is gedaan en vanuit welke theoretische achtergronden. Naast sociaal-wetenschappelijk onderzoek is er aandacht voor het verrichte historische onderzoek.

Download

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Deel dit artikel