Cultuur+Educatie 34

Brein, kunst en educatie
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Onderzoek naar hersenen en gedrag, en de publieke belangstelling daarvoor, zijn flink toegenomen. Wat kan hersenonderzoek betekenen voor kunstvakonderwijs en kunsteducatie?

Onderwijskunde

In het eerste artikel behandelt Folkert Haanstra de relatie tussen neurowetenschappen en onderwijs(kunde). Het artikel geeft een overzicht van de verschillende visies op de toepassing van neurowetenschap in het onderwijs.

Evolutie

In zijn tweede artikel, Het kunstzinnige brein, gaat Haanstra in op de mogelijke opbrengsten en problemen van neurowetenschappelijk onderzoek naar het maken en waarderen van kunst. Hij besteedt daarbij speciale aandacht aan de verbinding van hersenonderzoek met een evolutionaire visie op de kunsten, namelijk dat kunst een biologische functie heeft in de ontwikkeling van de mens.

Praktijkgericht muziekonderwijs

Het derde artikel is een vertaling van The Neurobiology of Learning: New Approaches to Music Pedagogy, het slothoofdstuk van het in 2008 verschenen boek Neurosciences in Music Pedagogy van Frances Rauscher and Wilfried Gruhn. De auteurs pleiten op basis van hun onderzoek voor praktijkgericht muziekonderwijs.

Zin en onzin

In twee kortere bijdragen geven twee deskundigen vanuit verschillende achtergronden hun visie op de relatie tussen neurowetenschappen en kunst- en cultuureducatie.

Ivar Hagendoorn, choreograaf, fotograaf en onderzoeker, behandelt de neurowetenschappen in relatie tot impliciete en expliciete regels die kunstbeleving en kunstbeoefening bepalen. In een kritische beschouwing belicht hij de vragen waar de neurowetenschappen wel en geen antwoord op kunnen geven.

Barend van Heusden, hoogleraar Kunst en cognitie, verklaart waarom de cognitiewetenschappen het denken over kunst en cultuur sterk beïnvloeden en dat in de toekomst nog veel nadrukkelijker zullen doen.

Verklarende woordenlijst

Tot slot wordt een beknopte uitleg van de hersenen gegeven en is er een verklarende woordenlijst met de meest voorkomende begrippen en termen uit de artikelen.

Download

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel