Cultuur+Educatie 21

Cultuur en School 1997-2007: doelstellingen, onderzoek en resultaten
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Centraal staat tien jaar beleid Cultuur en School. Met artikelen over literatuuronderzoek en veldraadpleging, beleidsonderzoek en monitoring van de mate van verankering van cultuureducatie in het curriculum van basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Doel en streven van Cultuur en School

Het eerste artikel van Piet Hagenaars (Cultuurnetwerk Nederland) behandelt de doelstellingen van het project Cultuur en School. De belangrijkste doelstellingen zijn: culturele competenties ontwikkelen, een vaste plaats inruimen voor culturele activiteiten in het onderwijs, samenwerking tussen scholen en hun culturele omgeving versterken en cultuurparticipatie van leerlingen bevorderen. Nieuwe doelen als verschillende culturen en cultuuruitingen leren waarderen en de kwaliteit van cultuureducatie bevorderen komen er later bij.

Beleidsonderzoek ten behoeve van Cultuur en School

Teunis IJdens (IVA Universiteit Tilburg) beschrijft of en hoe onderzoek wordt gebruikt bij de voorbereiding van nieuw beleid of de evaluatie van beleid. Het blijkt dat beleidsonderzoek in de loop der jaren verschuift van ad hoc inventariserend en beschrijvend onderzoek naar geregeld monitoronderzoek. In het begin van Cultuur en School laat beleidsonderzoek vooral zien wat er in het onderwijs en het culturele veld gebeurt. Later richt het onderzoek zich meer op de vraag of die resultaten overeenkomen met het gevoerde beleid.

Evaluatie regeling Versterking cultuureducatie in po

Karin Hoogeveen en Anne Luc van der Vegt (Sardes) beschrijven de effecten van de Regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs op de verankering van cultuureducatie in het curriculum van basisscholen. Op basis van een meerjarige monitor geven zij de resultaten van de subsidieregeling tot nu toe en gaan in op vervolgstappen als de regeling na dit schooljaar (2007-2008) stopt.

Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs

Sinds 2006 voert Oberon in opdracht van het ministerie van OCW de Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs uit. Michiel van der Grinten en Claudy Oomen zetten in hun artikel de aanpak van het onderzoek uiteen en presenteren de belangrijkste resultaten. De auteurs concluderen dat de verankering van cultuureducatie in het programma van scholen en instellingen zichtbaar gaande is. De samenwerking tussen scholen en culturele instellingen ontwikkelt zich voorspoedig. De auteurs pleiten voor voortzetting van de huidige beleidskoers.

Download

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel