Cultuur+Educatie 10

Kunst- en leesdossiers
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

In dit nummer vier artikelen over de gebruiksmogelijkheden en de (beoordelings)problemen van portfolio’s in kunstvakken en literatuuronderwijs. Met theoretische achtergronden en ervaringsgegevens.

Portfolio’s worden steeds meer gebruikt in scholen. Dit komt onder andere door een veranderde visie op onderwijs en leren – en daarmee op de beoordeling van leerprestaties. In de vier artikelen worden de verschillende vormen en beoordelingsmogelijkheden van het portfolio bekeken.

Verandering in visie

Henk Moelands (Citogroep) gaat in zijn artikel in op de hierboven genoemde veranderding in visie, de verschillende soorten portfolio’s en de beoordeling hiervan. Hij onderscheidt drie typen portfolio’s: het ontwikkelingsgerichte portfolio, het beoordelingsportfolio en het presentatieportfolio. Bij de beoordeling van portfolio’s maakt Moelands onderscheid tussen een analytische aanpak en een holistische.

Beoordeling

De bijdragen van Lars Lindström (Stockholm Institute of Education) en Marie-Louise Damen (Cultuurnetwerk Nederland) hebben vooral de beoordeling van portfolio’s tot onderwerp. Het artikel van Lindström is een soort handleiding voor een analytische beoordeling van portfolio’s met beeldende producten. Hij onderscheidt daarbij productcriteria en procescriteria. Damen deed onderzoek naar de beoordeling van het kunstdossier in het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).

Leesdossier

Het literatuuronderwijs maakte al eerder gebruik van portfolio’s. Het zogeheten leesdossier stond model voor het kunstdossier van CKV. Joop Dirksen (Pleincollege Eckart) beschrijft de historie van het leesdossier tegen de achtergrond van veranderende opvattingen over het literatuuronderwijs.

Download

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel