Basis voor Cultuureducatie

Handreiking Basis voor Cultuureducatie

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Een samenleving die kinderen en jongeren serieus neemt, zorgt daarom voor goede cultuureducatie (beeldende kunst, dans, drama en muziek, media, literatuur en erfgoed) voor álle leerlingen. De handreiking Basis voor Cultuureducatie beschrijft wat daarvoor nodig is en ondersteunt bestuurders en beleidsmakers om cultuureducatie te versterken.

De handreiking is geschreven op verzoek van de minister van OCW en in samenspraak met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de culturele sector en verschillende overheden.

Motie Monasch/Van Veen

De Basis voor Cultuureducatie geeft antwoord op de ambitie in de motie van juli 2015 van Kamerleden Monasch en Van Veen: een 'gemeenschappelijk houvast voor samenhangend, weloverwogen beleid, dat niet alleen het onderwijs maar ook het lokale voorzieningenniveau beslaat'.

Download

Basis voor Cultuureducatie, handreiking voor de toekomst van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. 

In dit schema staan de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen uit het onderwijs, de culturele sector en van de overheden beschreven en de resultaten uit de gesprekken over de actiepunten.

Het LKCA uitnodigen?

Wilt u op een bijeenkomst of conferentie aandacht besteden aan de toekomst van cultuureducatie, de handreiking of een van de onderwerpen uit de handreiking? Neem dan contact op met Ronald Kox (RonaldKox@lkca.nl), afdelingshoofd Cultuureducatie LKCA, voor een presentatie of workshop.

Engelstalige versie

Basis for Cultural Education

Wil je reageren op de Basis voor Cultuureducatie?

Gebruik dan onderstaand comments-blok.

Foto: Kunstlokaal no8 AlleskAn van Flickr


contact

Ronald
naamRonald KoxfunctieHoofd cultuureducatie telefoonnummer030 711 51 42e-mailRonaldKox@lkca.nl