Missie, thema's en beleidsplannen

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen wij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Hoe doen we dat?

Wij ondersteunen professionals en bestuurders in ons vakgebied met kennis. Op onze bijeenkomsten, die we vaak samen met partners organiseren, ontmoet je professionals uit het hele land die van en met elkaar willen leren of willen samenwerken. Ook zetten we samen met professionals nieuwe ontwikkelingen in gang. Onze website staat boordevol informatie en ook onze publicaties zijn daar te vinden. Volg ons via onze nieuwsbrieven en/of social media, dan blijf je op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten de sector. Heb je een vraag? Dan kun je ons altijd bellen of mailen.

Missie

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de kwaliteit van het bestaan. Voor heel veel mensen is het bezig zijn met kunst en cultuur leuk en fijn. Bovendien draagt het bij aan cognitieve vaardigheden, persoonsvorming en identiteitsontwikkeling en dat zorgt weer voor een gezonde ontwikkeling van mens en maatschappij. 
Het LKCA staat voor deze waarden van cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie en draagt ze actief uit. We willen ervoor zorgen dat iedereen op school en in de vrije tijd goede cultuureducatie krijgt en dat cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk is.

Thema's

Wij zetten de komende jaren in op drie hoofddoelen:

Maatschappelijke betekenis van cultuureducatie en -participatie zichtbaar maken

Ruim 6 miljoen Nederlanders 'doet' aan kunst of erfgoed. Toch is de maatschappelijke waardering niet vanzelfsprekend.

Wat doen we?

  • Waarde van cultuur inzichtelijk maken
  • Online praktijkvoorbeelden
  • Ondersteuning Platform Promotie Cultuurparticipatie
  • Politieke debatten

Goede cultuureducatie op school en in de vrije tijd

Cultuureducatie hoort thuis in de kern van het onderwijscurriculum, als zelfstandig aandachtsgebied én als onderdeel van andere kennisgebieden. Ook in de vrije tijd moet cultuureducatie voor iedereen beschikbaar zijn.

Wat doen we?

  • Bijdrage aan Curriculum.nu met de Basis voor Cultuureducatie en regiobijeenkomsten
  • Landelijke leergemeenschappen rond Cultuureducatie met Kwaliteit
  • Raamleerplannen en richtlijnen voor buitenschoolse cultuureducatie

Cultuurparticipatie mogelijk voor iedereen

Kunst en cultuur zijn waardevol voor iedereen. Maar: niet iedereen kan meedoen, niet iedereen beleeft plezier aan kunst en cultuur of herkent zich erin.

Wat doen we?

  • Onderzoek naar 'inclusiviteit'
  • Samenwerking met sociaal domein, zoals Kunst op Recept
  • Innovatieve concepten (ook uit andere sectoren) verspreiden

Beleidsplannen

Blijf op de hoogte

Volg ons op Twitter en Facebook en schrijf je in voor onze nieuwsservice of voor een van onze speciale nieuwsbrieven.

Inschrijven nieuwsservice