Passend besturen

Besturen als uitdaging

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
M. ter Haar; J-W. van der Roest; M. Reitsma; L. Meijs; A. Neele; e.a.
plaats van uitgave
Utrecht
uitgever(s)
Mulier Instituut : LKCA : Kenniscentrum Sport
jaar van uitgave
2017
annotatie
Met literatuuropgave. - Deze publicatie is ontstaan in samenwerking met LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit (Rotterdam School of Management) en Scouting Nederland.
pagina's
31 p.

In dit rapport zijn de ervaringen gebundeld van vijftien verenigingsbesturen die nieuwe manieren hebben gevonden om het bestuurswerk vorm te geven. Vanuit sport, cultuur en scouting is actief gezocht naar verenigingsbestuurders die manieren hebben gevonden om het besturen aantrekkelijk te maken. Soms ligt de focus op delen en verbinden, dan juist weer op lean & mean.‘Maak het leuk en flexibel’, is daarbij de belangrijkste conclusie.

Focus of verbinden?

Uit de analyse van deze bestuurservaringen worden twee perspectieven op besturen zichtbaar. Soms ligt de focus op delen en verbinden, dan juist weer op ‘lean & mean’ organiseren. Bij  de ‘lean & mean’-benadering legt het bestuur nadruk op de kernactiviteiten van de verenigingen, met een focus op kwaliteit van dienstverlening en aanbod. De gedachte achter dit perspectief is dat de activiteiten van de vereniging zo effectief mogelijk in de beschikbare tijd georganiseerd worden. De andere invalshoek - delen en verbinden - gaat juist uit van de gedachte dat besturen een gedeelde verantwoordelijkheid van alle leden is, die bijdraagt aan een hechte vereniging. 

Op basis van de analyse zien de onderzoekers dat het clubs vaak helpt een accent te verleggen: juist wat strakker organiseren of mensen de ruimte geven een bijdrage te leveren aan de verandering.

Aanbevelingen wanneer je kiest voor het delen en verbinden model

  • zorg ervoor dat de betrokkenen weten wat het bestuur van het verwacht
  • zorg dat de betrokkenen weten welke inhoudelijke ruimte zij krijgen
  • zorg dat de betrokken personen weten hoeveel financiële middelen er beschikbaar zijn
  • maak afspraken over hoe de vorderingen worden gevolgd (inhoudelijk en financieel)

Aanbevelingen wanneer je kiest voor het lean & mean model

  • organiseer de taken zo efficiënt en professioneel mogelijk
  • gebruik protocollen voor taken en handelingen
  • focus als bestuurder op het optimaliseren van dit proces
  • focus op het steeds laten aansluiten van systemen van vraag en aanbod

Lees Passend besturen hier

Trefwoorden

- verenigingen - bedrijfsvoering - sport - cultuur - amateurkunst - actieve cultuurparticipatie - ontwikkeling - verbinding - LKCA

lkca