Wat verdient een muziekdocent eigenlijk? Hoog tijd voor fair practice

Fair pay is vaak nog ver weg
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Staatssecretaris Uslu en de Raad voor Cultuur hameren op het belang van fair pay door rijksgesubsidieerde culturele instellingen. Ook in het muziekonderwijs valt nog een wereld te winnen, weet onderzoeker en docentenopleider Imre Kruis. De uurtarieven van muziekdocenten zijn bedroevend laag. ‘Ik schrijf dit in een tijd dat er aan tafels veel gepraat wordt over fair pay. Als het maar niet bij praten blijft, denk ik dan.’

Als opleider van muziekdocenten spreek ik veel docenten uit het naschools muziekonderwijs. De meesten werken op zzp-basis. Laatst viel ik van mijn stoel toen een gitaardocent me vertelde wat hij per uur verdient bij een muziekschool: € 23,-. Dat deed bij mij (cao hbo schaal 11, trede 6) de vraag oproepen wat een zelfstandige muziekdocent tegenwoordig gemiddeld factureert. Ik zette deze vraag uit in mijn netwerk, Binnen korte tijd kon ik iets zeggen op basis van 155 uurtarieven van afgestudeerd muziekdocenten uit het noorden en oosten van het land.

Uurtarieven

Het gemiddelde van die uurtarieven is € 41,20. Het laagst gevonden tarief is € 20,- en het hoogste € 75,-. Docenten die het lesgeld rechtsreeks bij hun leerlingen in rekening brengen ontvangen gemiddeld € 41,71 per uur (n=127: ‘n’ staat hier voor aantal docenten). Naar muziekscholen wordt gemiddeld € 38,89 gefactureerd (n=28) en daarbij vond ik een – niet zo verassend – verschil van een tientje per uur.

Het gemiddelde tarief dat docenten factureren naar door de gemeenten ondersteunde muziekscholen is € 44,08 (n=10). Voor muziekscholen zonder ondersteuning – en dus zonder een subsidient of brancheorganisatie die iets voorschrijft over de honorering van docenten – is dat € 34,25 (n=16). Deze tarieven zijn inclusief lesvoorbereiding en administratietijd. Soms betaalt de docent ook nog lokaalhuur. Reiskosten worden niet altijd vergoed. Het aantal facturabele uren per dag is vaak laag.

De steekproef is maar klein en het zijn gemiddelden. Tegenover elke docent die 26 euro verdient staat misschien een docent die 56 euro verdient. Feit is dat de meeste tarieven niet zo veel te maken hebben met het NTB-tarief (€ 55,-) of de tarieven uit de cao-omrekentool van Platform ACCT die ook rekening houdt met ervaringsjaren. Dat begint bij € 39,52 voor een beginnend docent en loopt op naar € 62,96 euro voor een docent met 20 ervaringsjaren.

Boos

Mijn eerste reactie? Boos worden op de muziekschoolhouder die zijn docenten uitknijpt. Maar het probleem is ingewikkelder dan dat. Er zijn, zo leer ik van de Kunstenbond, veel betrokkenen en die hebben allemaal een verantwoordelijkheid.

  • Die muziekschool heeft de verantwoordelijkheid zijn docenten eerlijk te betalen. Er zijn scholen die geld verdienen over de rug van slecht betaalde docenten. Maar er zijn er ook die domweg niet meer kunnen betalen vanwege de kosten voor bijvoorbeeld een pand en promotie. Je kunt je trouwens afvragen of er überhaupt een sluitende business case te verzinnen is wanneer de individuele les de standaard blijft.
  • Tegelijkertijd moet de docent weten wat hij waard is. Ga als kunstprofessional niet akkoord met onredelijke tarieven! Hoewel, niet elke docent voelt in de praktijk de ruimte in gesprek te gaan over de eigen arbeidspositie.
  • Dan is er ook nog de klant. Moet die niet gewoon leren een redelijk tarief te willen betalen voor de lessen? Natuurlijk, tenzij wíllen niet het probleem is. Voor een grote groep mensen is het lesgeld simpelweg niet op te brengen.
  • En tenslotte de (lokale) overheid en beleidsmakers. Zij hebben een verantwoordelijkheid om eerlijke beloning mogelijk te maken, zeker in die gevallen waar gemeenten in cultuurvisies iets roepen over fair pay of over de geweldige bijdrage die cultuur levert aan de stad. Dat beleidsmakers meestal zelf géén zzp’ers met een laag uurtarief zijn, maakt misschien dat het niet zo snel opschiet als je zou willen.

De docenten uit mijn steekproef voorzagen hun tarief in sommige gevallen van een toelichting: ‘Dit is wat in deze regio economisch haalbaar is.’ Of: ‘Momenteel kan ik rondkomen maar sparen lukt maar matig.’ Maar ook: ‘Ik ben redelijk tevreden met dit tarief. Volgend jaar zal ik ook weer een flink percentage moeten stijgen, net zoals ik afgelopen jaren heb gedaan. Ik merk daarbij trouwens niet dat er mensen afhaken omdat het te duur wordt en ik krijg ook geen klachten.’

Privé-school

Een docent werkzaam bij een privéschool: ‘Dit schooljaar is het uurtarief gestegen in lijn met de inflatie. Omdat de school de tarieven voor de leerlingen gelijk wilde houden bieden we minder lesweken per jaar aan. Mijn uurloon ging omhoog maar op jaarbasis is de honorering per leerling hetzelfde gebleven. Wel heb ik twee tot drie avonden extra vrij in het jaar. Hoera?’

In bovenstaande reacties kun je iets lezen over alle vier de verantwoordelijkheden: die van de school, de docent, de klant en de overheid/beleidsmaker. Aan het opperen van een mogelijke oplossing voor dit ingewikkelde samenspel van krachten waag ik me niet. Maar het eerlijk belonen van culturele professionals heeft op het moment veel aandacht.

‘Kunstenaars stoppen niet. Maar de posities van veel culturele zzp’ers is wel precair’, bleek al uit onderzoek. Staatssecretaris Gunay Uslu schrijft in haar meerjarenbrief te willen werken aan een eerlijke beloning.

Platform ACCT werkt daarom aan het verbeteren van de positie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Ik schrijf dit in een tijd dat er aan tafels veel gepraat wordt over fair pay. Als het maar niet bij praten blijft, denk ik dan. Ook voor de muziekdocenten. Want voor de gitaardocent die € 23,- per uur verdient is fair practice nog ver weg.

De steekproef is onderdeel van de inventarisatie Instrumentaal/Vocaal Muziekonderwijs Noord- en Oost-Nederland die binnenkort verschijnt bij het Lectoraat Kunsteducatie van de Hanzehogeschool Groningen.

Verder lezen

  • Platform ACCT werkt samen met onder meer beroepsverenigingen, Kunstenbond en LKCA aan fair pay voor kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst. Zo werd begin dit jaar het document Fair pay kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst. Referentiekader bestaande cao-functies, inschalingen, uurbedragen en tariefrichtlijnen gepubliceerd. Doel is het ontwikkelen van een honorariumrichtlijn.
  • De Raad voor Cultuur stelt in zijn advies over de BIS dat het voor 1 januari 2025 concreet moet worden als het gaat om fair pay: bij de BIS-instellingen en bij voorkeur ook bij de door de Rijkscultuurfondsen en medeoverheden gesubsidieerde instellingen en activiteiten.
  • LKCA onderzocht de arbeidstevredenheid van kunstdocenten en artistiek begeleiders: de tevredenheid over het inkomen bleek laag.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.1 / 5. totaal 7

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (3)
Tjitske Mulder 07-08-2023

Dag Imre,
Ik ben het helemaal met je eens dat normaal betaald worden in de cultuur en dus ook als muziekdocent ver te zoeken is, de gemiddelde schilder, hovenier factureert meer per uur. Mijn partner is piano docent en loopt hier ook tegenaan. Daarnaast zijn wij ook culturele ondernemers en proberen wij concerten te organiseren met amateurs met professionele muzikanten/artiesten en dirigenten. Echter als wij fairpractice tarieven hanteren en wij zaalhuur, licht en geluid, BTW, Buma, horeca, acquisitie, organisatie etc. moeten bekostigen dan komt het er op neer dat we voor een voorstelling minimaal gauw 50,- euro voor een kaartje moeten rekenen. Tarieven die een gemiddelde theaterbezoeker niet gewend zijn zeker niet als er geen 'bekende' artiesten meedoen, dus ben je afhankelijk van subsidies en sponsors maar bij subsidies is het maar afwachten wat en of je ze krijgt en bovendien moet je dan een stichting zijn want als ondernemer mag je geen subsidies aanvragen.
De consument vind het normaal om 60,- EUR p.p. te betalen voor een etentje maar niet voor een avondvullend concertkaartje
Kortom een ingewikkelde situatie.
Qua muziekonderwijs is het de doodsteek dat de banen die vroeger gewoon loondienst banen bij de muziekschool waren nu wegbezuinigd zijn. De medewerkers in een theater (loondienst) verdienen maandelijks meer als menig artiest die hun voorstellingen geven.
Dus ja hier vallen veel gesprekken in te voeren.

reageer
Helma Wagemakers 24-04-2023

Samenlevend met een muziekdocent zie ik van dichtbij hoe lastig het is om een beetje normaal uurloon te krijgen. Je wil ouders /leerlingen niet een te hoog bedrag vragen zodat minder mensen muziekles kunnen krijgen maar er moet wel een beetje normaal salaris verdiend worden. De 3 maanden schoolvakantie, waarin niets wordt verdiend, helpen dan ook niet. Voor volwassenen gaat er ook nog 21% BTW bij dat van het uurloon af gaat. De leerlingen moet dit wel betalen. De uren van voorbereiding en administratie enz. zitten ook nog eens in dat lage bedrag. Ook wij zijn geen grote geld uitgevers maar het steekt af en toe als mensen met een "gewone" baan alles veel makkelijker kunnen doen. Het wordt tijd dat banen in de cultuur gewoon beter betaald worden. Ook cultuur is van levensbelang en zorgt voor een fijne samenleving, is heel wat waard toch!

reageer
Arjan Dunning 20-04-2023

Hé Imre,

Goede constatering en ik ben het helemaal met je eens. Goed om het op de agenda te zetten. Ik zit aan de ketentafel bij platform ACCT voor Cultuureducatie en Amateurkunst namens de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs.
Je doet een oproep 'als het maar niet bij praten blijft'. Helemaal eens. Want met praten, en ook halve afspraken waar uiteindelijk in de praktijk niemand zich aan houdt, komen we er niet.

Waar ik na het lezen van jouw stuk direct benieuwd naar ben, hoe zet het conservatorium fair pay, fair share en fair chain op de agenda? Welke verantwoordelijkheid neemt het conservatorium hierin? Wat voor een arbeidsperspectief ziet het conservatorium voor de toekomstige professionals die zij opleiden?

Als het maar niet bij constateren blijft, denk ik dan ;-) Want met alleen constateren dat tarieven niet haalbaar zijn, komen we er niet... Laten we elkaar helpen om onze prachtige sector weer gezond te maken, zodat we ook in de toekomst (amateur)kunst en cultuur kunnen doorgeven aan nieuwe generaties!

reageer
Imre Kruis 24-04-2023

Dag Arjan,

Dat zijn de goede vragen. Want wanneer ik het over verantwoordelijkheden heb, dan hebben we die als conservatorium natuurlijk ook! Wat wij kunnen doen: niet alleen vertellen over de prachtige inhoud van het (educatieve) muzikantenvak, maar ook over de praktische kant: het ondernemerschap. We kunnen ook zo af en toe de Kunstenbond uitnodigen voor zo’n workshop ‘weten wat je waard bent’. En we kunnen natuurlijk het goede voorbeeld geven door onze eigen (zzp-)docenten goed te betalen. Hoe dat nu gaat, daar heb ik niet zo veel zicht en invloed op. Maar het kan volgens wel beter, en dan vooral voor de gastdocenten die nog niet wereldberoemd zijn. Ik schrijf dit soort stukjes natuurlijk stiekem ook om mijn eigen directeuren scherp te houden.

Over dat arbeidsperspectief ben ik een beetje dubbel. Ik zie dat er genoeg werk is in de sector, zeker wanneer je studenten breed opleidt. De vacatures vliegen je om de oren en studenten creëren hun eigen werk. Mooi om te zien is dat. Tegelijkertijd zijn de omstandigheden niet in alle gevallen rooskleurig. Inzicht verstrekken over welke (lage) tarieven we het eigenlijk hebben zal misschien helpen in de discussie. Dat was mij voornaamste doel met het stukje, niet zozeer het aanspreken van het platform. Fijn te horen dat jij daar ook aan tafel zit. Dat stemt mij hoopvol!

Imre

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel