Blij met inzet voor amateurkunst: reactie LKCA op meerjarenbrief cultuur

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Vrijdag 4 november jl. publiceerde staatsecretaris Uslu, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, haar meerjarenbrief ‘De kracht van creativiteit, cultuur midden in de samenleving’. In deze brief zet zij het cultuurbeleid voor 2023-2025 uiteen en legt ze uit waarom zij structureel €170 miljoen extra inzet voor de culturele en creatieve sector. We zijn heel blij met de inzet op amateurkunst en andere investeringen. Ook de andere uitgangspunten en afspraken in het cultuurbeleid namen we grondig door. In dit artikel vind je een opsomming van de belangrijkste punten en onze visie daarop.

Cultuurparticipatie: Nationaal Akkoord Amateurkunst  

Uslu investeert in de sectorontwikkeling en -vernieuwing van amateurkunst. Het is goed om te zien dat de aanbevelingen uit het rapport Revitalisering Amateurkunst terugkomen in het plan van de staatssecretaris.

Met bijna 7 miljoen amateurkunstbeoefenaars is het positief dat de staatssecretaris extra investeert in amateurkunst. Voor de uitwerking zet Uslu in op een Nationaal Akkoord Amateurkunst met afspraken tussen OCW, IPO en VNG over een structurele, samenhangende aanpak voor ondersteuning van amateurkunstgroepen. De herstelgelden van ruim 2 miljoen uit 2022 kunnen in 2023 en 2024 nogmaals rekenen op 1 miljoen per jaar. Vanaf 2025 wordt dit 3 miljoen per jaar.

Als LKCA zien we bij het opstellen van het Nationale Akkoord Amateurkunst een belangrijke rol voor de uitvoeringspartijen van de herstelgelden: de amateurkunstkoepels en provinciale & gemeentelijke (cultuur)organisaties. Het is daarbij vooral van belang om oog te hebben voor zowel de verenigingen als voor de informele amateurkunstgroepen. De Strategiegroep, ontstaan naar aanleiding van het rapport en bestaande uit landelijke en regionale vertegenwoordigers en LKCA, gaat hierover graag in gesprek met OCW, IPO en VNG.

We zijn als LKCA positief over het Nationaal Akkoord Amateurkunst. Sinds het Actieplan Cultuurbereik heeft amateurkunstbeoefening niet meer zo stevig op de agenda van de rijksoverheid gestaan. We zien dit als een belangrijke stap in waardering voor amateurkunstbeoefening, die plezier, zingeving, talentontwikkeling en verbinding met elkaar biedt.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Cultuurcoaches worden gefinancierd vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. LKCA deed in 2022 aanbevelingen in het onderzoeksrapport Cultuurcoaches onder de loep, onder andere om het budget te verhogen. Staatssecretaris Uslu verhoogt de investering in de regeling van 1 naar 3 miljoen.

LKCA vindt dit dan ook een terechte investering, want cultuurcoaches zijn essentieel om iedereen in cultuur te laten participeren. Samen met o.a. VNG en VSG blijft LKCA de kwalitatieve én kwantitatieve inzet van cultuurcoaches stimuleren. LKCA houdt de ontwikkelingen voor cultuurcoaches bij op deze pagina: www.lkca.nl/cultuurcoach

Cultuureducatie  

Het programma Impuls Jongerencultuur zal doorgezet worden. De regelingen voor de grotere steden (G4 en G40) en de regeling Samen Cultuurmaken is gestart in 2022. Het doel van de regeling is het bieden van een goede ondersteuning aan eigentijdse cultuurbeoefening door jongeren.

Wij juichen toe dat hierin gedurende een periode van 3 jaar wordt geïnvesteerd, in plaats van 1 jaar. LKCA blijft OCW en FCP ondersteunen bij de uitvoering. Samen blijven we scherp op het betrekken van partners die dicht bij jongeren staan, zoals we nu met de Nationale Jeugdcoalitie doen.  

Daarnaast investeert Uslu met haar collega’s Dijkgraaf en Wiersma van Onderwijs en Wetenschap in de Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs en mbo. Voor de zomer kondigden zij de MBO kaart al aan.

Investeren in jonge makers en professionals

De komende jaren blijft de staatssecretaris investeren in  nieuwe makers. Via het Nederlands Filmfonds en het Fonds Podiumkunsten investeert Uslu in regionale film- en muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance. Deze nieuwe voorzieningen bieden  jonge makers en makers halverwege hun loopbaan meer mogelijkheden.

Het is goed dat de staatssecretaris aandacht heeft voor hiphop en investeert in de muziekhubs voor dit genre. Het is in de uitvoering belangrijk dat samenwerking met lokale bruggenbouwers uit de hiphopscene wordt gezocht. Zij kennen de doelgroep goed en kunnen bestaande plekken optimaal benutten. Meer weten over de kansen van hiphop en urban culture? Download onze position paper.

Kunstprofessionals

Daarnaast volgen investeringen voor kunstprofessionals:

  • Overbruggingsmaatregelen voor meer vaste dienstverbanden, zodat zzp’ers zich verzekeren;
  • Investeringen om fair pay te realiseren vanaf 2025.

De cultuursector draait ook op kunstprofessionals die door scholen, amateurkunstgroepen en particulieren worden betaald. LKCA vindt het belangrijk dat ook deze groep eerlijk wordt betaald. We vragen aandacht via PACCT om over fair pay maatregelen voor deze groep professionals na te denken.

We zijn heel blij met de weg die de Rijksoverheid met Uslu inslaat om amateurkunst te waarderen, jongerencultuur te ondersteunen en professionals in onze sector te helpen zodat cultuur toegankelijk blijft voor iedereen in de huidige samenleving.

Diversiteit en inclusie

LKCA blijft zich de komende jaren inzetten voor het toegankelijk maken van cultuur. Voor iedereen, ook voor degenen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dat doen we mede door het penvoerderschap van de Code Diversiteit & Inclusie. Een van de gemiste kansen in de meerjarenbrief is het ontbreken van de benoeming van de Code.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.6 / 5. totaal 5

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel