Veldverkenning cultuurparticipatie chronisch zieke kinderen en jongeren = Word wie je bent! Ontwikkel je kunstzinnig talent

Een onderzoeksverslag

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
D. Monsma; I. Geurts; L. Deiman (medewerker); L. Herschoe (medewerker); C. Marinelli; A. Hegeman (eindredacteur)
plaats van uitgave
Utrecht
uitgever(s)
LKCA : FCP
jaar van uitgave
2019
annotatie
Met literatuuropgave. - Initiatiefnemers: FCP, LKCA, ondersteund door Hans van Goudoever, directeur Emma Kinderziekenhuis Amsterdam en zijn voorganger Hugo Heymans.
pagina's
12 p.
illustratie
illustraties

Wat is de stand van zaken rond cultuureducatie en cultuurparticipatie voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte? Met deze opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA bezocht Dirk Monsma de academische kinderziekenhuizen. Hij sprak daar met de hoofden van de kinderziekenhuizen, met vertegenwoordigers van de pedagogische zorg en de educatieve voorzieningen. Hij formuleerde op basis van zijn bevindingen concrete aanbevelingen. Wat is het aanbod, wat is de vraag, en hoe laten we het eerste beter op het laatste aansluiten?

Bevindingen

Het culturele aanbod in academische kinderziekenhuizen is voor jonge kinderen ruim voldoende en van goede kwaliteit. Voor jongeren is er minder aanbod. Dat is een van de bevindingen uit de veldverkenning naar cultuurparticipatie door kinderen en jongeren met een chronische ziekte.

Waarom dit onderzoek?

Veel chronisch zieke kinderen en jongeren komen in het dagelijks leven obstakels tegen en ontwikkelen zich trager dan leeftijdgenoten. De zorg moet zich daarom niet alleen richten op de behandeling van de ziekte, maar ook op de ontwikkeling van het kind en de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. 
Cultuureducatie en cultuurparticipatie bieden kinderen en jongeren de mogelijkheid om te ontdekken wie ze zijn en hun talenten te ontwikkelen.

Lees het onderzoeksverslag
Lees de flyer met samenvatting bevindingen en aanbevelingen

Trefwoorden

actieve cultuurparticipatie - cultuurparticipatie - kinderen - jongeren - kunstaanbod - kunst(beoefening) en gezondheid - zorg - onderzoek - onderzoek (vorm)