Recrafting craft

A Synergy of Crafts within Fashion Design Education at Art Schools in the Netherlands

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
M. van Zijverden; S. Westbroek (begeleider)
jaar van uitgave
2016
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen. - Masterscriptie Piet Zwart Institute Rotterdam, Master Education in Arts (MEiA).
pagina's
89 p.

Hoe kun je het Nederlandse modeonderwijs zo vormgeven dat studenten zich goed kunnen voorbereiden op de veranderingen in de mode-industrie? Mascha van Zijverden (Piet Zwart Institute Rotterdam) richtte zich in haar scriptie op de onderlinge relatie tussen ‘mode’ en het ‘hoger modeonderwijs’. Op het snijvlak van deze twee werelden is er voortdurend sprake van veranderingen in betekenis ten aanzien van de begrippen ‘ambacht’ en ‘vakmanschap’. Van Zijverden pleit hierom voor een betere aansluiting tussen oude en nieuwe ambachten in modewerk-plaatsen. Zij schetst enkele scenario’s voor het modeonderwijs van de toekomst.

Doel van dit onderzoek

Het hoofddoel van dit onderzoeksproject is om tot een zodanige aanpassing van het begrip ‘ambacht’ te komen dat het als een wezenlijk kader voor het modeonderwijs kan gaan fungeren. In dit verband is het experimenteren met nieuwe, duurzame materialen en digitale fabricage noodzakelijk voor het realiseren van innovatieve ontwerpen en nieuwe bedrijfsmodellen.

Onderwijspraktijken

Van Zijverden onderzoekt de kloof tussen het hoger mode-onderwijs en de huidige mode-industrie. Hiervoor analyseert zij de onderwijspraktijken aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) en Central Saint Martins (Londen) als ook een onderwijsproject, georganiseerd in samenwerking met Waag Society. In dit project werken modestudenten samen met experts in een netwerk van stakeholders. 

Sleutelrol modestudenten

Modestudenten, de toekomstige modeprofessionals, spelen een sleutelrol bij het nemen van de eerste stap als het gaat om het ontwikkelen van alternatieve, duurzame en ethische manieren om materialen en kleding te produceren. Om de mode te vernieuwen en het volledige productieproces te herzien, moeten modestudenten experimenteren met digitale media, en nieuwe en duurzame materialen. 
  

Leren door te doen

Van Zijverden ziet 'leren door te doen' binnen de kunstacademies of in samenwerking met andere instituten en professionals uit verschillende disciplines, als dé oplossing om de spanning tussen traditionele en nieuwe manieren van ontwerpen te verkleinen. Hiervoor moet wél het modeonderwijs op Nederlandse kunstacademies worden herzien.

Lees de scriptie

Trefwoorden

- kunstvakopleidingen - mode - hbo - beroepsonderwijs - scripties - onderzoek (vorm) - onderzoek - Scriptieprijs2017 - veranderingen - vernieuwing - toekomst - ambacht - aansluiting beroepsonderwijs; praktijk