Procesgerichte didactiek, de basis van Cultuureducatie met Kwaliteit

Een denkkader

materiaal
boekdigitale publicatie
auteur(s)
K. Kotte
uitgever(s)
Rijnbrink
jaar van uitgave
2017
pagina's
37 p.
illustratie
figuren.

Denkkader voor Cultuureducatie met Kwaliteit dat scholen en instellingen helpt om het gesprek over cultuureducatie richting te geven. Procesgerichte didactiek is de kern van het denkkader. Deze didactiek is een tool voor het implementeren van cultuuronderwijs in de school, om flexibel en creatief om te gaan met cultuuronderwijs en het koppelen van cultuureducatie met andere vakken.

Tips voor het toepassen van de procesgerichte didactiek:

  • Onderschat niet het belang van goed geformuleerde opdrachten/vakdoelen/eisen. Zij zorgen voor het kader dat onderzoek en reflectie uitlokt en verdieping geeft aan het integreren in andere leerlijnen. Het geeft leerkrachten handvatten om het proces te initiëren en te begeleiden.
  • Een lestijd van 45 minuten is erg kort om procesgericht te werken. Kijk goed naar het rooster als je procesgericht werken wilt invoeren. Liever 10 procesgerichte activiteiten per jaar die meerdere weken in beslag nemen dan 40 korte activiteiten zonder proces.
  • Lessen zelf ontwikkelen is een hele klus. Een procesgerichte methode of reeds ontwikkelde procesgerichte leerlijnen voor CMK kunnen als bron gebruikt worden, vooral bij een beginnend team.
  • Pak de implementatie meteen goed aan. Alleen een introductietraining en het aanschaffen van een goede bron is onvoldoende.
  • Doe het ‘onderzoek’ en het (tussentijds) reflecteren in een les niet even snel tussendoor. Neem de tijd om de betekenis van de opdracht echt te onderzoeken op verschillende wijzen.
  • Neem in het begin de dubbele tijd bij het uitproberen van procesgerichte lessen uit een bron.
  • Denk ook horizontaal. Een thema zoals bijvoorbeeld enge monsters kun je verbinden aan: co-operatief leren; sociaal emotioneel (bang zijn); natuuronderwijs; taal (gedicht of opstel maken over het monster); literatuur (monsters in de literatuur); geschiedenis; drama; muziek (monsterlijke verklanking); monsters in strips en films….; etc.

Lees het denkkader
Email Karin Kotte
De werkwijze van Karin Kotte

Trefwoorden

- Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit - kwaliteit - cultuureducatie - didactiek - basisonderwijs - kinderen - doorlopende leerlijn - leerplannen