Ongekend Bijzonder

materiaal
website
auteur(s) (instelling)
BMP, Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie
uitgever(s)
Stichting BMP
jaar van uitgave
2013-2017

In dit grote interviewproject vertellen voormalige vluchtelingen hun levensverhaal. De focus in hun verhalen ligt op een nieuw leven opbouwen en een bijdrage leveren aan de stad.

Oral history project

Ongekend Bijzonder is een oral history project. In totaal 248 vluchtelingen, mensen die de afgelopen veertig jaar hun land noodgedwongen moesten verlaten, doen aan het project mee. In diepgaande, gefilmde interviews, vertellen zij hun levensverhaal. De focus van de interviews ligt op hoe zij in Nederland een nieuw leven hebben opgebouwd en op hun bijdrage aan de vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De verhalen worden via gemeentearchieven, stadsmusea, openbare bibliotheken, scholen, organisaties voor en door vluchtelingen en via artistieke producties toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

Website

Trefwoorden

- vluchtelingen - verhalen - culturele diversiteit - wereldcultuur - projecten - interviews - steden - Utrecht - Den Haag - Rotterdam - cultureel erfgoed - immaterieel erfgoed - praktijkvoorbeelden - praktijk - kunst en maatschappij