Onderzoek naar cultuureducatie in het voortgezet onderwijs

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
E. Vredegoor
plaats van uitgave
Amsterdam
uitgever(s)
MOCCA
jaar van uitgave
2019
annotatie
In opdracht van Mocca.
pagina's
10 p.

Welke rol kan Mocca spelen bij cultuureducatie in het voortgezet onderwijs in Amsterdam? Enzo Vredegoor onderzocht in opdracht van Mocca aan welke vorm van ondersteuning middelbare scholen in Amsterdam behoefte hebben. Persoonlijk contact noemen docenten als de belangrijkste behoefte.

Behoefte Amsterdamse vo scholen

  • Docenten verwachten van Mocca en andere kenniscentra een voortrekkersrol: zij willen innovatieve werkvormen, onderwijsvernieuwingen en kennis opdoen over culturele activiteiten die passen bij specifieke doelgroepen.
  • Scholen willen inhoudelijk advies over het opzetten en verbeteren van doorgaande leerlijnen en van een beleidsplan voor cultuureducatie, zoals een kennisnetwerk op het gebied van fondsenwerving en subsidies
  • Inhoudelijke gesprekken bieden mogelijkheden om scholen aan te zetten tot bijscholing van medewerkers, vooral op het gebied van vakoverstijgend werken en het combineren van kunstvakken met andere leergebieden. 
  • Nascholingsdagen en een 'inspiratiedag' voor het voortgezet onderwijs komen tegemoet aan de vraag van docenten en culturele partners naar contact met vakgenoten. Betrek hierbij vooral ook de meer ervaren cultuurcoördinatoren en vakdocenten.

Methode

Er zijn gesprekken gevoerd met zeven Amsterdamse scholen, enkele experts en vier expertisecentra voor cultuureducatie in andere steden.

Aanbevelingen

Wees als expertisecentrum cultuureducatie:
  • gesprekspartner
  • verbinder
  • stimulator
  • adviseur
  • organisator.

Mocca - Verslag Cultuureducatie VO 2018 (2)

Trefwoorden

- voortgezet onderwijs - cultuureducatie - cultuureducatie-instellingen - onderzoek - onderzoek (onderwerp) - samenwerking - culturele instellingen - Amsterdam - cultuuronderwijs