Let's plaii

Een ontwerponderzoek naar interdisciplinair improviseren met kunststudenten

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
A. Geerling; N. Mulder
jaar van uitgave
2015
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen.- Masterscriptie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Master Kunsteducatie.
pagina's
60 p.

Improviseren om elkaar te inspireren. Annemarie Geerling, masterstudent van de HKU, ontwierp een tool om kunststudenten van verschillende disciplines met elkaar te laten samenwerken en elkaar te laten inspireren.

Probleemstelling

In het kunstonderwijs is samenwerken een belangrijke competentie. Daarom is er steeds meer aandacht voor interdisciplinair werken. Geerling onderzoekt hoe interdisciplinair improviseren kan worden ingezet zodat studenten uit diverse kunstdisciplines elkaar beter leren kennen. Voor haar onderzoek ontwikkelde Geerling Plaii, een tool waarmee studenten uit verschillende kunstdisciplines elkaar via improvisatie beter leren kennen. In de kunst is het steeds vanzelfsprekender dat verschillende kunstdisciplines bij elkaar kijken, van elkaar leren en samenwerken. Dit onderzoek draagt er daarom aan bij dat studenten beter worden voorbereid op de beroepspraktijk.

Conclusie

Uit de testen is gebleken dat studenten door het speelse, informele karakter van het spel meer kennis krijgen van elkaars werkstijl en elkaars kunstdiscipline. Door het spel krijgen ze nieuwe ideeën en doen ze inspiratie op.

Methode

Met Plaii gaan twee studenten van verschillende disciplines samen improviseren. Hoe gaat dat?

  • De studenten trekken een kaart met daarop een beeld dat de aanleiding vormt voor de improvisatie.
  • Na de improvisatie volgt een gesprek over de improvisatie. Het gesprek wordt wordt gevoerd aan de hand van vragenkaartjes.
  • Er volgt nog tweemaal een improvisatie en vragenronde.
  • Een facilitator is aanwezig om alles in goede banen te leiden. Hij of zij bewaakt bijvoorbeeld de tijd en zorgt dat de vragenronde goed verloopt. Belangrijk in het proces is dat studenten een gevoel van gelijkwaardigheid en veiligheid ervaren. Ze moeten durven samenwerken en durven falen. Dat is een voorwaarde voor improvisatie.  

Plaii is getest door zowel de doelgroep als door critical friends. Door vragenlijsten, observaties en open groepsgesprekken zijn de randvoorwaarden en de vorm getest en verbeterd. Geerling heeft de vorm van Plaii en de randvoorwaarden gebaseerd op de 10 voorwaarden voor het ontstaan van ‘group flow’ van Keith Sawyer. Hij beschrijft dat alleen bepaalde soorten samenwerking goed werken. Namelijk improvisaties die worden geleid en gepland, maar wel op zo’n manier dat het genereren van het onverwachte en de improvisatie niet worden verstoord. Dit is door Geerling verder onderbouwd met verschillende praktijkvoorbeelden van (interdisciplinair) improviseren en het boek Impro van Keith Johnstone.

Discussie en vervolg

Geerling wil Plaii graag ook inzetten voor andere doelgroepen binnen het hoger kunstonderwijs. Kiezen studenten niet uit vrije wil voor het werken met Plaii, dan is het extra belangrijk om aandacht te besteden aan het gevoel van veiligheid en gelijkwaardigheid van de deelnemers.

Onderzoek Annemarie Geerling

Trefwoorden

- Scriptieprijs2015 - onderzoek - onderzoek (vorm) - improvisatie - interdisciplinaire educatie - samenwerking - studenten - kunsteducatie - onderwijs - beroepsonderwijs - hbo - scripties - kunstvakopleidingen