"Hé, er zit meer in jou dan wij nog weten..."

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van vakdocenten kunst & spel in het werken met jonge pedagogisch professionals in opleiding

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
M. de Goei
jaar van uitgave
2019
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen.
pagina's
101 p.

Wat zijn de ervaringen van vakdocenten drama, muziek, beeldende vorming en sport & spel met studenten MBO Pedagogisch Werk & Onderwijs? Margreet de Goei (Hogeschool Utrecht) interviewde hiervoor zes vakdocenten naar hun ervaringen met 'verbeelden' en deed literatuuronderzoek. Deze docenten deelden hun ervaringen over de mogelijkheden die hun vakgebied biedt voor verbeelding met de studenten.

Aanbevelingen voor de opleidingen Pedagogische MBO-opleidingen:

  • De vakgebieden muziek, drama, beeldende vorming en sport& spel horen thuis in het vaste curriculum van de pedagogische opleidingen. In het daadwerkelijk zelf dóen van kunst en spel liggen de ontwikkelingsmogelijkheden besloten voor de studenten MBO Pedagogisch werk & Onderwijsassistent om te groeien als pedagogisch professional en als volwassenen in wording.
  • De vakgebieden drama, muziek, beeldende vorming en sport & spel bieden studenten uitdaging: zintuigen spelen een belangrijke rol bij de optimale ervaring van flow, en het zélf doen van een activiteit werkt altijd beter dan het consumeren ervan, door alleen te kijken of te luisteren. Hiermee hebben de docenten kunst & spel ‘goud in handen’, want hun vakgebieden gáán voor een belangrijk deel over zintuiglijke ervaringen.
  • Breng de vakgebieden kunst en spel in contact met burgerschap, maar doe dat vanuit de expertise van de docenten drama, muziek, beeldende vorming en sport & spel. In het daadwerkelijk dóen van kunst liggen de mogelijkheden besloten om weerstand te ontmoeten en te overwinnen.
  • Om het onderwijs in deze vakgebieden te laten slagen zijn goed opgeleide vakdocenten en goed uitgeruste vaklokalen noodzakelijk.
  • Daag deze studenten uit met kunst & spel, in cursussen die door vakdocenten gegeven worden, om ze zo tijdens het werken in deze vakgebieden dezelfde flow- ervaring op te laten doen als kinderen tijdens hun spel.
  • Het is van belang tijd en ruimte te geven aan authentiek creatieve processen van studenten.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek:

  • Hoe beleven studenten van MBO Pedagogisch werk & Onderwijsassistent de cursussen en lessen drama, muziek, beeldende vorming en sport & spel?
  • Hoe ervaren studenten en docenten het documenteren en presenteren van gemaakt werk van studenten op de opleiding MBO Pedagogisch werk & Onderwijsassistent?
  • Narratief onderzoek naar de vier verschillende vakgebieden van het spectrum activiteitenvakken PW & OA. Elk vak heeft een eigen identiteit en levert een eigen specifieke bijdrage aan de ontwikkeling van de studenten, zowel in hun vorming als pedagogisch professional als in hun vorming als volwassene in wording.

Lees het praktijkonderzoek

Trefwoorden

- mbo - cultuuronderwijs - vakdocenten - onderzoek - onderzoek (vorm) - praktijk - dans - theater - muziek - beeldende kunsten - beeldende vormgeving - beeldende vorming - studenten - basisonderwijs