Ledenontwikkeling verenigingen

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
36% van de verenigingen voor kunstbeoefening is tijdens de coronapandemie geconfronteerd met een ledendaling.

Bron: Verenigingsmonitor, Verenigingen voor kunstbeoefening in cijfers, LKCA

Toelichting

De coronapandemie heeft de ontwikkeling van het ledenbestand van muziekverenigingen, koren, schilder-, foto- en filmclubs, toneel- en dansverenigingen beïnvloed. Van 2018 tot het uitbreken van de coronapandemie steeg bij 20% van de verenigingen het aantal leden, bij 49% bleef het gelijk en bij 32% daalde het aantal leden. Die verhouding is grotendeels hetzelfde als in de periode 2015-2018. Na het uitbreken van de corona-pandemie was bij slechts 2% van de verenigingen sprake van een groeiend ledenaantal, terwijl 36% een afname kende. Bij bijna twee derde bleef het aantal leden gelijk. Koren en dansverenigingen zagen het vaakst een daling, zowel voorafgaand aan als tijdens de coronapandemie. Toneelvereniging het minst vaak.

Lees verder

VerenigingsMonitor 2021. Verenigingen voor kunstbeoefening in cijfers (LKCA, 2021)
VerenigingsMonitor 2018. Verenigingen voor kunstbeoefening in cijfers (LKCA, 2018)

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel