Aantal cultuurcoördinatoren

Bijgewerkt op:
Deel dit artikel
Per 1 januari 2022 zijn er  10.086 gecertificeerde cultuurcoördinatoren in Nederland.

Bron: ICC-bestand LKCA, peildatum 1 januari 2022

Toelichting

In 2005 ontvingen de eerste icc’ers hun certificaat. Vijf jaar later waren er ruim 3.000 gecertificeerde cultuurcoördinatoren. Per 1 januari 2022 zijn er  ruim 10.000 certificaten uitgereikt. Ter duiding: er zijn iets minder dan 7000 basisscholen in Nederland, en rond de 158.000 leerkrachten (CBS 2021).

De interne cultuurcoördinator op de basisschool, kortweg icc’er, is een leerkracht of directeur die de cursus Interne Cultuurcoördinator heeft gevolgd en zich daarmee heeft gespecialiseerd in cultuuronderwijs. Het LKCA certificeert deelnemers die de cursus met succes afronden.

Ieder jaar komen er ruim 500 icc’ers bij. Dit zijn zowel zittende groepsleerkrachten en directeuren die het certificaat ontvangen via nascholing, als pabo-studenten die dit behalen via een minor cultuureducatie. Ook studenten van andere studies, zoals CMV, SPW en andere lerarenopleidingen, kunnen via een minor een icc-cursus volgen.

Sommige icc-cursussen staan open voor andere groepen, zoals educatief medewerkers van culturele instellingen. Let op: het aantal uitgereikte icc-certificaten komt dus niet een-op-een overeen met het aantal icc’ers werkzaam in het primair onderwijs.
Lees meer over de cultuurcoördinator

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Bijgewerkt op:
Deel dit artikel