Aandeel scholen met een visie op cultuureducatie

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
92% van de basisscholen heeft een visie op cultuureducatie.

2009: Monitor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs (Oberon/Sardes)
2014: Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs (Oberon/Sardes)
2016: Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs (Oberon/Sardes)
2018: Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018 (ResearchNed/Claudia de Graauw)
2019: Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2018-2019 (ResearchNed/Claudia de Graauw)

Toelichting

Volgens de landelijke monitor is het percentage scholen met een visie op cultuureducatie gestegen van 90% in 2008-2009 naar 92% in 2018-2019. Driekwart van de scholen heeft de visie ook vastgelegd in een cultuurbeleidsplan. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van 2017-2018. Scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit hebben vaker een visie op cultuureducatie, dan scholen die niet meedoen.

Cultuureducatie kan op veel verschillende manieren worden ingezet en vormgegeven. Een duidelijke visie helpt om de kunst- en cultuurvakken bewust en gericht in te zetten. In een visie omschrijft de school wat zij met cultuureducatie wil bereiken. Deze visie kan schriftelijk worden vastgelegd in een schoolplan, schoolgids of in een apart cultuurbeleidsplan.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Gepubliceerd:
Deel dit artikel