Aandeel scholen met een visie op cultuureducatie

95% van de basisscholen heeft een visie op cultuureducatie.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

2009: Monitor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs (Oberon/Sardes)
2014: Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs (Oberon/Sardes)
2016: Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs (Oberon/Sardes)
2018: Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018 (ResearchNed/Claudia de Graauw)

Toelichting

Volgens de landelijke monitor is het percentage scholen met een visie op cultuureducatie gestegen van 90% in 2008-2009 naar 95% in 2017-2018. Iets meer dan de helft (51%) van deze scholen heeft de visie ook vastgelegd in een cultuurbeleidsplan. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van 2015-2016. Scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit hebben vaker een visie op cultuureducatie, dan scholen die niet meedoen.

Andere relevante bevindingen uit de monitor: bij scholen die een visie hebben, is deze veelal ook bekend bij de teamleden. De visie wordt bij de meeste scholen vooral zichtbaar in de samenwerking met culturele instellingen en in het activiteitenprogramma. Een klein deel van de scholen (9%) geeft aan dat de visie nog niet is vertaald naar de praktijk.

Cultuureducatie kan op veel verschillende manieren worden ingezet en vormgegeven. Een duidelijke visie helpt om de kunst- en cultuurvakken bewust en gericht in te zetten. In een visie omschrijft de school wat zij met cultuureducatie wil bereiken. Deze visie kan schriftelijk worden vastgelegd in een schoolplan, schoolgids of in een apart cultuurbeleidsplan.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0