Belangrijke links over Zorg en welzijn

De Stichting Koffer
De Stichting Koffer biedt kunstprojecten en trainingen om de eigenheid, d creatieve en sociale vermogens van mensen met dementie aan te spreken.
link: https://www.destichtingkoffer.nl/
Formaat - Participatief Drama
Formaat biedt trainingen om Participatief Drama te leren gebruiken in het werkveld van zorg en welzijn. Deelnemers leren oefeningen en spellen in te zetten om op een creatieve en speelse manier cliënten te activeren. Formaat verzorgt gastlessen op diverse hogescholen voor de opleidingen SPH, CMV, MWD, Theater of Pedagogiek en op universiteiten.
link: https://www.formaat.org/kenniscentrum/gastlessen-en-trainingen/
Vereniging Ongekend Talent
De Vereniging Ongekend Talent is een platform voor theatermakers en theatergroepen van met een verstandelijke beperking.
link: http://www.verenigingongekendtalent.nl/
Stichting Kubes
Stichting KUBES is een vrijwilligersorganisatie die de deelname van blinden en slechtzienden aan het kunstzinnige en culturele leven wil  stimuleren.
link: https://www.kubes.nl/
Stichting Onbeperkt Genieten
Stichting Onbeperkt Genieten adviseert, traint en ondersteunt culturele instellingen bij de realisatie van prikkelarm cultuuraanbod voor mensen met een prikkelgevoeligheid en prikkelverwerkingsstoornis.
link: https://www.onbeperkt-genieten.nl/
Stichting Theater Babel Rotterdam
Stichting Theater Babel Rotterdam is een theatergezelschap en een academie en het landelijk kenniscentrum voor inclusief theater in Nederland. De stichting doet onderzoek en deelt kennis over inclusief theater maken.
link: https://theaterbabelrotterdam.nl/