Belangrijke netwerken over Zorg en welzijn

Beter oud
Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren.
link: https://www.beteroud.nl/
Onvergetelijk museum
Musea moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Vanuit die overtuiging ontwikkelden het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum Onvergetelijk: een programma voor mensen met dementie en hun dierbaren. Een speciaal opgeleide rondleider helpt hen op weg met prikkelende vragen en creatieve opdrachten. Inmiddels doen twaalf musea mee aan het Onvergetelijk-programma.
link: http://www.onvergetelijkmuseum.nl/
1sociaaldomein.nl
Ruim 11.000 uitvoerende professionals, beleidsmakers en onderzoekers uit het sociaal domein zijn actief op dit landelijke platform. Zij wisselen kennis uit, stellen vragen binnen de diverse netwerken, en ontmoeten elkaar tijdens online bijeenkomsten. LKCA heeft hier ook een eigen kanaal: ‘Cultuur, Zorg en Welzijn’. Dit platform is gratis te gebruiken voor professionals.
link: https://www.1sociaaldomein.nl/
De Nationale Jeugdcoalitie
Door zich breed te ontwikkelen en anderen te ontmoeten bouwen kinderen en jongeren sociaal, mentaal en fysiek kapitaal op. Dit maakt zorg minder vaak nodig en het draagt bij aan een veerkrachtige samenleving.  Samen met NOC*NSF, Scouting Nederland, Sociaal Werk Nederland en Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt De Nationale Jeugdcoalitie vrijwilligers en professionals die werken met de kinderen en jongeren. Samen agenderen we een brede ontwikkeling van de jeugd in landelijk en gemeentelijk beleid. Het NJi is als kennispartner betrokken bij de coalitie en het Jeugdfonds Sport en Cultuur vanuit zijn ervaring met de specifieke doelgroep van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. In gesprek over dit thema? Neem gerust contact op met Marlies Tal of Claudia Marinelli.
link: