Belangrijke links over Zorg en welzijn

Stichting Theater Babel Rotterdam
Stichting Theater Babel Rotterdam is een theatergezelschap en een academie en het landelijk kenniscentrum voor inclusief theater in Nederland. De stichting doet onderzoek en deelt kennis over inclusief theater maken.
link: https://theaterbabelrotterdam.nl/
Stichting Onbeperkt Genieten
Stichting Onbeperkt Genieten adviseert, traint en ondersteunt culturele instellingen bij de realisatie van prikkelarm cultuuraanbod voor mensen met een prikkelgevoeligheid en prikkelverwerkingsstoornis.
link: https://www.onbeperkt-genieten.nl/
Stichting Kubes
Stichting KUBES is een vrijwilligersorganisatie die de deelname van blinden en slechtzienden aan het kunstzinnige en culturele leven wil  stimuleren.
link: https://www.kubes.nl/
Vereniging Ongekend Talent
De Vereniging Ongekend Talent is een platform voor theatermakers en theatergroepen van met een verstandelijke beperking.
link: http://www.verenigingongekendtalent.nl/
Formaat - Participatief Drama
Formaat biedt trainingen om Participatief Drama te leren gebruiken in het werkveld van zorg en welzijn. Deelnemers leren oefeningen en spellen in te zetten om op een creatieve en speelse manier cliënten te activeren. Formaat verzorgt gastlessen op diverse hogescholen voor de opleidingen SPH, CMV, MWD, Theater of Pedagogiek en op universiteiten.
link: https://www.formaat.org/kenniscentrum/gastlessen-en-trainingen/
De Stichting Koffer
De Stichting Koffer biedt kunstprojecten en trainingen om de eigenheid, d creatieve en sociale vermogens van mensen met dementie aan te spreken.
link: https://www.destichtingkoffer.nl/
De stem van ons geheugen
De Stem van ons Geheugen is een zangproject van een Vlaams samenwerkingsverband met o.a. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. De stem van ons geheugen ondersteunt zorgorganisaties bij het oprichten van een ‘contactkoor’ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
link: https://www.koorenstem.be/nl/project/de-stem-van-ons-geheugen
Introdans Interactie
Introdans Interactie geeft workshops en lessen en maakt producties met speciale groepen zoals ouderen en mensen met een beperking.
link: https://www.introdans.nl/educatie/speciale-producties
Onbeperkt Van Abbe
Het Van Abbemuseum heeft een speciaal programma voor mensen met een beperking. Het bestaat bijvoorbeeld uit speciale rondleidingen voor mensen met dementie, mensen met afasie, voor doven en slechthorenden en blinden en slechtzienden. Mensen die door een lichamelijke beperking niet naar het museum kunnen, kunnen toch de tentoonstellingen bekijken via een bestuurbare robot.
link: https://vanabbemuseum.nl/educatie/inclusie/
Museum van de Geest

Het Museum van de Geest heeft een vestiging in Haarlem en een in Amsterdam. In Haarlem ontdek je op een interactieve manier meer over je eigen geest én die van anderen. In Amsterdam (Hermitage) zijn tentoonstellingen te zien met outsider art.

link: https://museumvandegeest.nl/
Muziekenz.org
De stichting Muziekenz.org promoot de therapeutische waarde van muziek en wil laten zien wat de waarde van muziek is voor mensen met een beperking. De stichting is een platform voor muziekwerkers: collega’s, studenten en professionals die op zoek zijn naar kennis, begeleiding, contacten, innovatie en inspiratie.
link: http://www.muziekenz.org/home/doelstelling/
Musea in gebaren
Musea in Gebaren maakt kunst en cultuur toegankelijk voor doven en slechthorenden en is een gezamenlijk initiatief van Foam en Wat Telt! Verschillende musea bieden structureel programma’s aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT).
link: https://www.museaingebaren.com/