Belangrijke links over Zorg en welzijn

Convenant KOM Gelderland: Kunst Ontmoeten Meedoen
KOM Gelderland staat voor structurele, toegankelijke en professionele cultuurparticipatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag. Kunstbeoefening is een krachtig middel voor zelfontplooiing.
link: https://komgelderland.nl/
Cultuurhuis Wherelant
Cultuurhuis Wherelant heeft een breed kunstaanbod voor mensen met een beperking en verzorgt ook kunsteducatielessen in het speciaal onderwijs.
link: https://wherelant.nl/
DOT Belevingstheater
DOT maakt uniek belevingstheater voor kinderen en volwassenen met een (ernstige) meervoudige beperking. De kindervoorstelling van DOT is geschikt voor groep 1 t/m 3 van het basisonderwijs/speciaal onderwijs en voor mensen met een verstandelijke beperking.
link: http://dotbelevingstheater.info/
Rock en Rolstoel Producties
Rock en Rolstoel Producties is een leer/werkbedrijf voor mensen met een WLZ-indicatie of mensen die een werkervaringstraject ingaan via de gemeente of UWV.  Geschikt voor mensen die video’s willen maken of willen en werken met computers.
link: https://www.rockenrolstoel.nl/
Special Arts
Special Arts wil ervoor zorgen dat alle mensen met een beperking aan kunst kunnen doen. Op de website vind je via ‘Aanbieders van kunstactiviteiten’ kunstactiviteiten in jouw regio.
link: https://www.specialarts.nl/
Projecten van 5D
Projecten van 5D zijn gericht op inclusie en diversiteit, toegankelijk theater en leerwerkplekken voor mensen met een beperking.
link: http://wijzijn5d.nl/
Stichting Gleveris
Stichting Gleveris organiseert persoonlijke probeerprojecten voor mensen met autisme. Zij kunnen iets uitproberen dat leidt tot een eigen product. Bijvoorbeeld een eigen CD, boek, film, openbaar optreden, poster voor een festival, spreekbeurt, expositie. Doel is de zelfstandigheid van mensen met autisme bevorderen.
link: https://www.probeerprojectenautisme.nl/
Circus Engelbregt
Circus Engelbregt wil de sociale duurzaamheid in de wereld vergroten. De organisatie initieert en ontwikkelt (kunst)projecten die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen.
link: https://circusengelbregt.nl/
Musea in gebaren
Musea in Gebaren maakt kunst en cultuur toegankelijk voor doven en slechthorenden en is een gezamenlijk initiatief van Foam en Wat Telt! Verschillende musea bieden structureel programma’s aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT).
link: https://www.museaingebaren.com/
Muziekenz.org
De stichting Muziekenz.org promoot de therapeutische waarde van muziek en wil laten zien wat de waarde van muziek is voor mensen met een beperking. De stichting is een platform voor muziekwerkers: collega’s, studenten en professionals die op zoek zijn naar kennis, begeleiding, contacten, innovatie en inspiratie.
link: http://www.muziekenz.org/home/doelstelling/
Museum van de Geest

Het Museum van de Geest heeft een vestiging in Haarlem en een in Amsterdam. In Haarlem ontdek je op een interactieve manier meer over je eigen geest én die van anderen. In Amsterdam (Hermitage) zijn tentoonstellingen te zien met outsider art.

link: https://museumvandegeest.nl/
Onbeperkt Van Abbe
Het Van Abbemuseum heeft een speciaal programma voor mensen met een beperking. Het bestaat bijvoorbeeld uit speciale rondleidingen voor mensen met dementie, mensen met afasie, voor doven en slechthorenden en blinden en slechtzienden. Mensen die door een lichamelijke beperking niet naar het museum kunnen, kunnen toch de tentoonstellingen bekijken via een bestuurbare robot.
link: https://vanabbemuseum.nl/educatie/inclusie/