De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur en verbindt cultuur met andere sectoren in de gemeente. De cultuurcoach kan in dienst zijn bij de gemeente, maar bijvoorbeeld ook bij een culturele instelling. Het rijk en de gemeente financieren de cultuurcoach. Op 1 januari 2019 wordt de regeling hiervoor aangepast. Er komt meer budget beschikbaar en de doelstellingen zijn verbreed. Naast het primair onderwijs, kunnen cultuurcoaches vanaf 2019 ook aan de slag in andere sectoren zoals zorg, welzijn of het mbo.

Webinar over monitoren en evalueren

Webinar over de nieuwe regeling

Brede impuls combinatiefuncties

Het initiatief voor deze functies is gestart met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (2008-2012), sinds 2013 bekend als de Brede impuls combinatiefuncties. De ministeries van VWS,OCW en SZW stellen middels de regeling geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Het gaat hier om cofinanciering; gemeenten die deelnemen dragen 60% van de kosten bij, zelf en/of via lokale partners. 

De combinatiefunctionarissen kunnen ingezet worden in sport of in cultuur. Binnen de cultuursector noemen we een combinatiefunctionaris een cultuurcoach, in de sport een buurtsportcoach. Oorspronkelijk lag de nadruk in de regeling op de verbinding tussen sport en cultuur en het primair onderwijs, in het bijzonder de brede scholen. Met ingang van 2019 kunnen cultuurcoaches breder ingezet worden. (Voor buurtsportcoaches was dat al langer het geval).
Lees hier meer over de nieuwe regeling

Ondersteuning cultuurcoaches

De Vereniging Sport en Gemeenten, het Kenniscentrum Sport en het LKCA verzorgen de landelijke ondersteuning van de combinatiefunctionarissen. Het LKCA doet dat voor de cultuurcoaches. Voor vragen over cultuurcoaches kun je bij ons terecht. Ook verzorgen we netwerkdagen voor cultuurcoaches en hebben we een online community Cultuurcoach op LinkedIn. Of word lid van onze groep op Facebook.

contact

Marian van Miert
naamMarian van MiertfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 45e-mailmarianvanmiert@lkca.nl
Josefiene Poll
naamJosefiene PollfunctieSpecialist Onderzoektelefoonnummer030 711 51 77e-mailjosefienepoll@lkca.nl