Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Hoe ga je na wat voor jouw vereniging of stichting van toepassing is?
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De wet is bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren en misstanden (wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, e.d.) te voorkomen.

De wet is er gekomen om een beter bestuur te krijgen van grote verenigingen en stichtingen die met publiek geld werken (woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, scholen etc). Enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor (kleinere) verenigingen en stichtingen in onder meer de cultuursector.

De belangrijkste aandachtspunten:

  1. Bestuursmodel
  2. Aansprakelijkheid bestuursleden
  3. Tegenstrijdige belangen
  4. Afwezigheid (ontstentenis, belet) bestuursleden
  5. Meervoudig stemrecht
  6. Ontslag bestuurders van stichtingen

De wet nodigt uit om na te denken over integer bestuur, daarover (waar nodig) binnen de vereniging of stichting nadere afspraken te maken en eventueel de statuten aan te passen. Aanpassingen in de statuten hoeven niet voor 1 juli 2021, maar kunnen meegenomen worden bij de eerstvolgende statutenwijzigingen.

Meer informatie en ondersteuning

KNMO en Koornetwerk Nederland

KNMO en Koornetwerk Nederland organiseerden op 6 april een webinar om hun achterban te informeren over de WBTR. Dit webinar en de presentatie zijn hier terug te zien.
Er is een checklist beschikbaar. Koornetwerk en KNMO werken aan voorbeeldstatuten. Zie daarvoor de website van KNMO.

NOV

Ook de NOV geeft heldere informatie en een checklist over hoe te handelen om WBTR-proof te zijn. Bij deze checklist zit ook een video-link met uitleg. Bekijk de website van NOV.

Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg werkt samen met het Huis voor de Sport aan 3 webinars en stellen een stappenplan op dat eind april gereed is. De webinars en presentaties kun je terugkijken via de website van Huis voor de Kunsten Limburg.

Stappenplannen

Daarnaast heeft een aantal organisaties een stappenplan ontwikkeld dat je tegen betaling kunt gebruiken. Zij maken gebruik van de website WBTR.nl en bieden ook webinars aan. In het stappenplan vind je informatiefilmpjes en voorbeeldteksten. Voor cultuurverenigingen is een kortingscode beschikbaar die te vinden is op de website van WBTR. Met korten bedragen de kosten € 120 voor een jaar excl. BTW.

Als een vereniging/stichting de statuten wil wijzigen, zijn notariskosten verschuldigd.  

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 3.3 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
pietroorda@lkca.nl
030 711 51 31
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel