De Open Club

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Steeds meer culturele organisaties zijn zich bewust van hun rol in de samenleving, en willen graag hun maatschappelijke waarde vergroten. Bijvoorbeeld door verbindingen aan te gaan met andere partijen, door in te spelen op behoeftes in hun omgeving en door kansen te pakken. Zo’n organisatie noemen we ook wel een ‘Open Club’.

Maar welke ingrediënten zijn er nodig om tot deze mindset te komen? Wat levert het op om een ‘Open Club’ te zijn? En wat zijn mooie voorbeelden? Dat lees je op deze pagina.

De Open Club-gedachte

Een Open Club is een organisatie die een open houding heeft, maatschappelijk betrokken is en vraag- en buurtgericht denkt. Daarnaast is de Open Club ondernemend, staat open voor samenwerkingen, en gaat op zoek naar (maatschappelijke) activiteiten die de hoofdactiviteit versterken.

De Open Club-gedachte kan gezien worden als een mindset of filosofie. Een organisatie kan meer of minder ‘open’ zijn, door één of juist meerdere ingrediënten van de Open Club toe te passen. Een Open Club kan een vereniging of stichting zijn, maar het kan ook een commerciële aanbieder zijn, een dans- of muziekschool, een groep kunstbeoefenaars of een samenwerking tussen verschillende cultuuraanbieders.

Vier ingrediënten van de Open Club

Er is geen vaste formule om een Open Club te worden. Voor elke organisatie zal het verschillen op welke manier er gezocht kan worden naar een open blik naar buiten, maatschappelijke betrokkenheid en verbinding. Wel zijn er 4 ingrediënten te benoemen die centraal staan bij de Open Club: de open houding, vraaggerichtheid, ondernemerszin en samenwerking. Elke organisatie kan met behulp van deze ingrediënten stappen zetten om meer ‘open’ te worden.

(lees verder onder de afbeelding)

1. Open houding

Een open houding houdt in dat je er als organisatie voor open staat om je maatschappelijke waarde te vergroten en je blik meer naar buiten te keren. De open houding richt zich echter niet alleen naar buiten; het is minstens zo belangrijk om open te staan voor input vanuit je eigen doelgroep of leden. Het gesprek aangaan met je achterban over wie je als organisatie bent en wil zijn, kan het startpunt zijn om meer ‘open’ te worden.
Een open houding duidt ook op diversiteit en inclusie: een plek bieden waar verschillen gewaardeerd worden en waar ruimte is voor verschillende perspectieven.

• Bedenk: what’s in it for me? Zoek naar jullie intrinsieke motivatie. • Ga samen in gesprek over het ‘waarom’ en ‘hoe’. Creëer draagvlak onder je leden of achterban. • Laat je inspireren door goede voorbeelden of gastsprekers: waarom werden zij meer ‘open’ en wat leverde het hen op?

 

2. Vraaggerichtheid

Een Open Club denkt vraaggericht en omgevingsgericht. Met een open blik wordt er gekeken naar de omgeving waarin de organisatie zich bevindt, en welke kansen en doelgroepen zich in deze omgeving bevinden. Welke behoeftes of uitdagingen liggen er, waar je als organisatie misschien iets mee kan? Welke behoeftes spelen er bij je eigen doelgroep of leden? En wat kan je toevoegen aan je omgeving?

• Ken je eigen leden of achterban: wie zijn ze, waar worden ze blij van, welke wensen hebben ze? Stuur bijvoorbeeld een enquête rond of organiseer een open clubavond. • Laat je inspireren door je omgeving: ga op zoek naar welke actuele thema’s er in jouw omgeving spelen, en welke behoeftes er zijn bij verschillende doelgroepen.

 

3. Ondernemerszin

De stap die volgt op de vraaggerichtheid, is de ondernemerszin. Ondernemerszin draait om het oppakken van kansen, die uit de gevonden behoeftes en uitdagingen naar voren komen. Geen ondernemerschap waarbij geld moet worden verdiend, maar een positieve zin om actie te ondernemen en de maatschappelijke waarde van de organisatie te vergroten. Een Open Club heeft een langetermijnvisie. Door in te blijven spelen op de vraag en veranderende omgeving, behoudt een Open Club op lange termijn ook haar bestaansrecht.

• Zie het niet als noodzaak, maar als een kans. Een kans om het bestaansrecht van je organisatie te versterken. • Denk in kleine stappen. Verandering hoeft niet allemaal in één keer. Een ‘hybride fase’ als overgang naar een nieuwe aanpak is ook een optie. • Geef als organisatie of als bestuur de ruimte aan initiatieven vanuit je leden of achterban. Verdeel de (bestuurs)taken bijvoorbeeld over commissies. • Ga aan de slag! Door te doen leer je hoe het écht werkt. Wees niet bang om onderscheidend te zijn.

 

4. Samenwerking

Een Open Club staat open voor samenwerkingen met andere partijen. Samenwerking kan de mogelijkheid bieden om beter te kunnen inspelen op de vraag van je doelgroep of omgeving, of om de (maatschappelijke) waarde te vergroten. Dit kunnen andere culturele organisaties zijn, zoals verenigingen, professionals of cross-overs met andere kunstdisciplines. Het kunnen ook partijen uit andere sectoren zijn, zoals samenwerkingen met het bedrijfsleven, zorg en welzijn, onderwijs of sport.

• Betrek je leden of achterban. Misschien hebben zij een ingang bij een zorg- of onderwijsorganisatie, bedrijf of professionele kunstenaar. Ga op zoek naar jullie gemeenschappelijke doelen. • Wees niet bang om te mixen met andere kunstdisciplines of verenigingen. Hier kunnen mooie samenwerkingen uit ontstaan die ook de aandacht trekken van sponsoren en nieuwe leden of deelnemers. • Laat je inspireren door vergelijkbare organisaties die hun maatschappelijke betrokkenheid al hebben vergroot. Benader ze om gedachten met ze uit te wisselen, of ga een samenwerking aan! • Sluit je aan bij Iktoon, de verkiezing Club van het Jaar, de Week van de Toegankelijkheid of lokale initiatieven waar de zichtbaarheid van amateurkunst wordt vergroot.

 

Waarom een Open Club?

Wat levert het op om een Open Club te zijn? Waarom zou je ernaar willen streven?

Er is een aantal redenen te benoemen waarom de Open Club-gedachte waarde kan toevoegen aan je organisatie:

• Je wordt gezien!
Door meer naar buiten te treden, samenwerkingen aan te gaan en je maatschappelijke waarde te vergroten, vergroot je de zichtbaarheid van je organisatie. Er ontstaat meer ‘reuring’, wat wordt herkend als levendig en aantrekkelijk. Je wordt gezien, zowel door de gemeente, (toekomstige) subsidiegevers als door potentiële leden of deelnemers.

• Ledenbinding en -groei
De vraaggerichtheid van jouw organisatie zorgt ervoor dat je goed kunt inspelen op de behoeftes van jouw doelgroep. Door het gesprek aan te gaan en open te staan voor ontwikkeling, blijft je huidige doelgroep tevreden. Door de open blik naar buiten en de maatschappelijke waarde wordt je organisatie ook gezien door potentiële leden of deelnemers. Daarnaast zorgt de open houding ook voor een aantrekkelijke omgeving voor vrijwilligers en bestuursleden.

• Continuïteit van je bestaansrecht
Er is een reden dat jouw organisatie bestaat: je voegt namelijk waarde toe aan het leven van je doelgroep en je omgeving. Door meer ‘open’ te worden kan je deze waarde vergroten. Ook overheden en fondsen zullen het bestaansrecht dan eerder (h)erkennen, en zien het belang en de toegevoegde waarde van jouw organisatie voor de samenleving.

Het begrip ‘Open Club’ is afkomstig uit de sport en ontwikkeld door NOC*NSF. Op deze pagina vind je meer info over de open sportclub.

Foto: Ton van Til

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 11

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (4)
Rob Dronkers 22-07-2021

Interessant artikel m.b.t. de relevantie te beseffen dat we samen “de maatschappij” zijn.
Inhoud geven aan een sociale- en rechtvaardige maatschappij begint bij het individu.
Een vereniging verbindt individuen en kan daardoor bijdragen aan een positieve beeldvorming van hoe wij als mensen samenwerken versus tweedracht zaaien als het gaat over herziening pensioenstelsel, bestrijden COVID-19, migratie en sociaal besef.
Door je als vereniging op te stellen als sociale partner in de maatschappij word je ook door andere maatschappelijke participanten als volwaardige partner beschouwd.
Dit laatste biedt draagvlak om ook zakelijk serieus te worden benaderd door (plaatselijke) overheden.

reageer
Jelle Roeper 16-06-2021

Dank voor deze interessante en relevante info. In mijn laatste column (juni 2021) heb ik naar deze pagina verwezen. Als projectleider van Music Unlimited (inclusieve muziek- en dansverenigingen) is ‘open’ een veelvoorkomende beperking bij organisaties. De door jullie genoemde informatie gebruik ik graag om organisaties op weg te helpen om ook een groep op te zetten voor bijv. mensen met een verstandelijke beperking.
Een inclusieve sector amateurkunst; veel makkelijker kunnen we het niet maken. Wel leuker!

reageer
St. De BenT 20-05-2021

Ik snap de bedoeling van dit project niet.

reageer
Matthijs Beerepoot 01-06-2021

De bedoeling is dat we culturele organisaties inspireren om hun maatschappelijke waarde en toekomstbestendigheid te vergroten. Op deze pagina laten we zien waarom dat belangrijk is en bieden we handvatten (de 4 ingrediënten).

reageer
Peter van Beek 19-05-2021

Hallo, ik ben als initiator van vele projecten bij stichting Zonaluma betrokken ( en de oprichter ervan....)
Volgens mij ben ik al jaren een verbinder omdat ik verschillende projecten voor diverse doelgroepen met afwisselende samenwerkingspartners en diversiteit in uitingen (boek, expo, docu, cursus...)opzet. Ik ben al een Open Club. Jahoeehh. Hoe kan ik dit dan omzetten in zichtbaarheid, hoe wordt ik nu een Open Club? Groet, Peter

reageer
PaulienFranken@lkca.nl 20-05-2021

Beste Peter, dank voor je reactie. Als je je vraag doorstuurt aan onze expert op dit gebied, Matthijs Beerepoot via MatthijsBeerepoot@lkca.nl, kan hij hem direct beantwoorden.
Hartelijke groet, Paulien

reageer
Matthijs Beerepoot 20-05-2021

Hallo Peter,
Dat klinkt goed! De Open Club is een mindset of filosofie, en geen keurmerk waarmee wordt beoordeeld of je er wel of niet aan voldoet. Blijf je dus vooral ontwikkelen op de 4 'ingrediënten'. Je zichtbaarheid zal dan worden versterkt door o.a. je toegevoegde maatschappelijke waarde, je samenwerkingspartners en door in te spelen op behoeftes in je omgeving.

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Matthijs Beerepoot
Matthijs Beerepoot
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
matthijsbeerepoot@lkca.nl
030 711 51 84
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel