Positieve tussentijdse resultaten Programma Cultuurparticipatie

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De tussentijdse resultaten van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken van het Programma Cultuurparticipatie zijn positief. Dat blijkt uit het onderzoek naar de gegevens die de gehonoreerde projecten invoeren in de projectenmonitor van de regeling. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant Ape.

Het onderzoek focust op 336 projecten, opgenomen in de projectenmonitor. Om aan het einde van de looptijd de regeling Samen Cultuurmaken goed te kunnen evalueren, en te leren over wat er werkt in het verlagen van drempels voor cultuurdeelname, is dit tussentijdse onderzoek uitgevoerd.

De projecten die zijn onderzocht richtten zich nagenoeg allemaal op het verbeteren van de sociale, mentale, informatieve, praktische en/of financiële toegankelijkheid door middel van cultuur en erfgoedactiviteiten.

Afgeronde projecten gaan door

Thema’s in zorg en welzijn waar de projecten zich mee bezighouden zijn bijvoorbeeld: bevorderen van (psychosociale) gezondheid (72%), verbeteren van de kwaliteit van leven (64%), vergroten zelfredzaamheid (65%), meedoen aan de samenleving (65%) en eenzaamheidsbestrijding (65%).

Bij de reflectie gaf 76% van de afgeronde projecten aan in zijn geheel door te gaan en 69% van de projecten zet een onderdeel uit het project voort. Een van de deelnemers vertelt over die positieve effecten: ‘Ik vind het belangrijk om een creatieve uitlaatklep te hebben. Het helpt me om te groeien, te relativeren en het bevordert mijn gezondheid. Ik pieker minder, slaap beter en heb het gevoel dat mijn verhaal ertoe doet.’ 

Tips van deelnemers en professionals

Veel deelnemers geven aan dat de organisatie van de gehonoreerde projecten goed geregeld is. Deelnemers gaven gemiddeld een 8,2 de professionals een 8,3. Ook geven ze tips om de activiteiten te verbeteren. Zo geven ze mee dat het goed is om persoonlijk voor een project benaderd te worden. Daarnaast vinden ze het fijn om al in vroeg stadium informatie of advertenties te ontvangen.

En ook geven ze als tip mee om helder te communiceren over het tijdstip en de inspanning die dit van een deelnemer vraagt. De professionals erkennen dat sommige programma’s te intens zijn voor deelnemers en onderstrepen het belang van goede en tijdige communicatie.

Van alle cijfers en tips uit de tussenevaluatie is ook een samenvatting gemaakt.

Gelijke kansen

De uitkomsten van de tussentijdse rapportage staan niet op zichzelf maar zijn onderdeel van de totale evaluatie en kennisdeling van het Programma Cultuurparticipatie dat in juni 2020 van start is gegaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) zijn daarin partners.

Het programma is er om cultuur, zorg en welzijn te verbinden, landelijke en lokale initiatieven mogelijk en zichtbaar te maken en zo drempels voor cultuurdeelname te verlagen. Met als doel: gelijke kansen voor iedereen om deel te nemen aan het culturele leven.

Verder lezen

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Foto web en socials is van Anna van Kooij. Theater Utrecht en Theatergroep DOX, Workshop Rietveld College Utrecht, 2020.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.2 / 5. totaal 5

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid,zorg en welzijn
josefienepoll@lkca.nl
030 711 51 77
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel