Positieve tussentijdse resultaten Programma Cultuurparticipatie

Bijgewerkt op:
Deel dit artikel
De tussentijdse resultaten van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken van het Programma Cultuurparticipatie zijn positief. Dat blijkt uit het onderzoek naar de gegevens die de gehonoreerde projecten invoeren in de projectenmonitor van de regeling. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant Ape.

Het onderzoek focust op 140 projecten, opgenomen in de projectenmonitor. Om aan het einde van de looptijd de regeling Samen Cultuurmaken goed te kunnen evalueren, en te leren over wat er werkt in het verlagen van drempels voor cultuurdeelname, is dit tussentijdse onderzoek uitgevoerd. De projecten die zijn onderzocht richtten zich nagenoeg allemaal op het verbeteren van de sociale, mentale, informatieve, praktische en/of financiële toegankelijkheid door middel van cultuur en erfgoedactiviteiten.

Afgeronde projecten gaan door

Thema’s in zorg en welzijn waar de projecten zich mee bezighouden zijn bijvoorbeeld: integratie van nieuwkomers (81%), vergroten zelfredzaamheid (72%), bestrijding laaggeletterdheid (67%), meedoen aan de samenleving (65%) en eenzaamheidsbestrijding (57%). Bij de reflectie gaf 63% van de afgeronde projecten aan in zijn geheel door te gaan en 21% van de projecten zet een onderdeel uit het project voort. Een van de projectleiders vertelt over die positieve effecten: “De 20 jongeren hebben een onvergetelijke reis gemaakt. Vanaf de start van het project kwamen de jongeren terecht in een veilige omgeving, waarin even niets hoefde, waarin het niet uitmaakte waar zij vandaan kwamen en wat ze wel of niet hadden gedaan. Een nieuwe, frisse start, met ruimte voor plezier door middel van podiumkunsten. Waarin ze gehoord werden zonder oordeel. Uiteindelijk stond daar een krachtige groep op het toneel hun eigen persoonlijke verhaal te vertellen”. 

Tips van deelnemers en professionals

Veel deelnemers geven aan dat de organisatie van de gehonoreerde projecten goed geregeld is. Deelnemers gaven gemiddeld een 8,1, de professionals een 8,3. Ook geven ze tips om de activiteiten te verbeteren. Zo geven ze mee dat het goed is om te blijven zorgen dat de deelnemers ook regie krijgen in het proces van het project en dat zij mee kunnen denken over de inhoud. Het zorgen voor goede begeleiding, meer bekendheid en betrokkenheid worden meerdere keren als tip genoemd. Ook geven ze als tip mee om meer samenwerkingen aan te gaan met andere instellingen en te zorgen voor goede informatievoorziening. Van alle cijfers en tips uit de tussenevaluatie is ook een samenvatting gemaakt.

Gelijke kansen

De uitkomsten van de tussentijdse rapportage staan niet op zichzelf maar zijn onderdeel van de totale evaluatie en kennisdeling van het Programma Cultuurparticipatie dat in juni 2020 van start is gegaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) zijn daarin partners. Het programma is er om cultuur, zorg en welzijn te verbinden, landelijke en lokale initiatieven mogelijk en zichtbaar te maken en zo drempels voor cultuurdeelname te verlagen. Met als doel: gelijke kansen voor iedereen om deel te nemen aan het culturele leven.

Verder lezen

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Foto web en socials is van Anna van Kooij. Theater Utrecht en Theatergroep DOX, Workshop Rietveld College Utrecht, 2020.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4 / 5. totaal 4

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Functie: Leidinggevende Cultuurparticipatie en Beleid
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 - 711 51 70
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Deel dit artikel