Onderteken ook de Agenda inclusieve podiumkunsten!

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Op 29 november 2019 is de Agenda Inclusieve Podiumkunsten aangeboden aan het ministerie van OCW. Doel van de Agenda: het toegankelijk maken van de podiumkunsten voor en mét mensen met een beperking.

De agenda besteedt aandacht aan praktische toegankelijkheid: wat kunnen culturele organisaties doen om de drempels weg te halen zodat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de kunsten als publiek, (amateur)deelnemer of artiest? Daarnaast is er aandacht voor de organisatorische en artistieke toegankelijkheid: wat kunnen culturele organisaties doen om te zorgen dat de kunsten profiteren van de artistieke en esthetische uitdagingen die artiesten met een beperking ons bieden?

De Agenda Inclusieve Podiumkunsten 2020-2024 is een initiatief van Holland Dance in samenwerking met het LKCA, The British Council, Theaters Tilburg en het Fonds Podiumkunsten. Een ruime groep betrokkenen uit de culturele sector heeft de agenda opgesteld tijdens drie rondetafelgesprekken.

De Agenda is al ondertekend door ruim 60 organisaties/sleutelpersonen uit de culturele sector. De bedoeling is dat dit er steeds meer worden.

Positie van mensen met een beperking verslechterd

Dat deze Agenda hard nodig is blijkt onder meer uit de twee rapporten die begin december verschenen:

  • Op 3 december 2019 presenteerde het College voor de Rechten van de Mens het jaarlijkse rapport over de naleving van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Conclusie is dat er op het gebied van toegankelijkheid al veel in gang is gezet. Tegelijkertijd merken mensen met een beperking daar in hun dagelijks leven soms nog niet veel van.
  • Op dezelfde dag kwam de Alliantie VN-verdrag (met daarin de belangenorganisaties Ieder(in), MIND Landelijk Platform GGz, Per Saldo en LFB en Coalitie voor Inclusie) met een schaduwrapportage. In dat rapport laten zij zien dat de positie van mensen met een beperking op veel terreinen juist verslechterd is.

Deelname aan het culturele leven

Voor deelname aan culturele activiteiten ziet het College voornamelijk knelpunten bij de fysieke toegankelijkheid van gebouwen. Maar soms stellen culturele verenigingen ook bepaalde toegangseisen aan lidmaatschap waardoor mensen met een beperking niet kunnen meedoen. Een voorbeeld: de zangvereniging die stelt dat de koorleden een ‘swingende beweging’ moeten kunnen maken. Omdat een vrouw in een rolstoel dit niet zou kunnen, wordt zij niet toegelaten tot het koor.

Het schaduwverslag benoemt naast de fysieke ontoegankelijkheid ook de financiële belemmeringen: de Wet langdurige zorg vergoedt geen ondersteuning voor vrijetijdsbesteding. Hierdoor kunnen mensen met beperkingen vaak niet meedoen aan culturele activiteiten.

Agenda Inclusieve Podiumkunsten

De Agenda Inclusieve Podiumkunsten kijkt dan ook niet alleen naar fysieke toegankelijkheid, maar ook naar maar ook een verandering in woord en daad, in mindset.
De drie belangrijkste thema’s waar de podiumkunsten aan willen werken:

  • Kunstlessen zijn toegankelijk voor iedereen
  • Kunstvakopleidingen werken inclusief
  • Podia programmeren inclusief

Onderteken ook!

Wil je ook meewerken aan Inclusieve Podiumkunsten? Onderteken dan ook de Agenda Inclusieve Podiumkunsten 2020-2024!
Stuur een mail met ‘Ik onderteken de Agenda Inclusieve Podiumkunsten’ naar ClaudiaMarinelli@lkca.nl.
Bekijk alle ondertekenaars

Agenda Inclusive Performing Arts

You can find the English version of the Agenda here. Do you endorse this agenda? Then please send an e-mail with ‘I endorse the Agenda Inclusive Performing Arts’ to ClaudiaMarinelli@lkca.nl.

Verder lezen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Claudia Marinelli
Claudia Marinelli
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,zorg en welzijn
claudiamarinelli@lkca.nl
030 711 51 35
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel