Een oproep tot actie: méér kunst en creativiteit in de gezondheidszorg

Arts in Health formuleert met nationale agenda doelen voor de komende 10 jaar
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Het whitepaper Arts in Health Netherlands is een krachtig pleidooi voor de integratie van kunst en creativiteit in de Nederlandse gezondheidszorg. Meer dan 200 onderzoekers, bestuurders, kunstenaars en zorgmedewerkers benadrukken in het whitepaper de positieve effecten van kunst op het welzijn en de gezondheid van individuen.

Het toepassen van kunst in zorginstellingen en gemeenschappen wordt gezien als een middel om de gezondheidszorg te humaniseren en toekomstbestendig te maken. Maar ondanks positieve onderzoeksresultaten en goede voorbeelden worden kunst en cultuur nog te weinig ingezet als middel voor gezondheid en welzijn. Tegelijkertijd zien we in de praktijk veel pioniers die onderling nog te weinig kennis uitwisselen en allemaal worden gefinancierd met tijdelijke gelden.  

Samenwerking verstevigen

Om samenwerking te verstevigen formuleerde Arts in Health een nationale agenda met doelen voor de komende tien jaar. Het programma Arts in Health Nederland wordt mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen, Aletta Jacobs School of Public Health, Rijksuniversiteit Groningen.

 • Doel 1: Oprichting van een Arts in Health ‘Hub’
 • Doel 2: Ontwikkeling van duurzame programma’s
 • Doel 3: Ontwikkeling van een divers en verenigd veld van onderwijs & praktijk
 • Doel 4: Verbreding van het Arts in Health onderzoek

Stuurgroep Arts in Health

Marlies Tal maakt namens LKCA deel uit van de stuurgroep Arts in Health. Momenteel richt Arts in Health werkgroepen op die bij de vier doelen horen.

Doel 1: Oprichting van een Arts in Health Hub

Op de lange termijn wil Arts in Health een centraal platform opzetten dat professionals, docenten en onderzoekers op het gebied van Arts in Health samenbrengt en toegang biedt tot activiteiten en training in het hele land.

Acties voor de middellange termijn
 • Een geschikte gastheer identificeren voor de hub en plannen opstellen voor de ontwikkeling ervan;  
 • Netwerkevenementen organiseren;
 • De deelname van financiers, instellingen en beleidsmakers in leergemeenschappen stimuleren.
Acties voor de korte termijn
 • Inclusieve leergemeenschappen vormen om gemeenschappelijke uitdagingen en doelstellingen te identificeren;
 • De benodigde netwerkbronnen en communicatiekanalen bepalen.

Doel 2: Ontwikkeling van duurzame programma’s

Arts in Health wil de samenwerking stimuleren tussen Nederlandse zorginstellingen en organisaties in het sociale domein voor de ontwikkeling van duurzame programma’s op het gebied van Arts in Health.

Acties voor de middellange termijn

Modellen ontwerpen voor duurzame programma’s en pilotprogramma’s starten die gericht zijn op verduurzaming.

Korte termijn acties
 • Werkgroepen vormen om duurzame pilotprogramma’s te integreren in zorginstellingen en het sociaal domein.
 • Zorgbestuurders, onderzoekers, financiers en overheden betrekken bij stuurgroepen voor deze programma’s.

Doel 3: Ontwikkeling van een divers en verenigd veld van onderwijs & praktijk

Arts in Health wil  gecertificeerde opleidingsprogramma’s en bewustzijn creëren onder professionals en studenten over de mogelijkheden voor praktijk en opleiding op het gebied van Arts in Health.

Acties voor de middellange termijn

De relaties tussen verschillende deelgebieden van Arts in Health onderzoeken en aanbevelingen voor onderwijs bepalen.

Korte termijn acties

Diverse leergemeenschappen vormen vanuit de verschillende deelgebieden van arts in health. En consensus bereiken over een gemeenschappelijke terminologie en de naam van het veld.

Doel 4: Verbreding van het Arts in Health onderzoek

Het is belangrijk om onderzoek te stimuleren dat zich richt op meer dan alleen de welzijnseffecten van Arts in Health, maar ook op strategieën, financieringsmodellen, ethiek en beleid.

Acties voor de middellange termijn

Hiaten identificeren in onderzoeksliteratuur en een 10-jarige onderzoeksagenda voor Arts in Health ontwikkelen. Samenwerken met stakeholders om deze agenda te implementeren.

Korte termijn acties

Een werkgroep van onderzoekers samenstellen om een onderzoeksagenda te ontwikkelen die zich niet alleen focust op de gezondheidseffecten van arts in health, maar ook op de sociale indicatoren van gezondheid, interpersoonlijke dynamiek in de arts in health praktijk, medical humanities, programma-implementatie en -evaluatie, beleid en andere belangrijke onderwerpen.

Verder lezen

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel