Cultuurbeleid in de praktijk: cultuureducatie in Groningen

Werkbezoek van OCW, LKCA en FCP
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Hoe ziet het Groningse cultuurbeleid, op school en in de vrije tijd, er in de praktijk uit? Op 11 september brachten Lucien Kembel (directeur-bestuurder LKCA) en Cathalijne Poppe (MT-lid directie Erfgoed en Kunsten OCW) een bezoek aan Groningen om het cultuurbeleid daar te zien én ervaren. Zij werden vergezeld door collega’s van LKCA, OCW en FCP.

Het werkbezoek begon met verschillende presentaties over de thema’s Cultuureducatie met Kwaliteit, cultuureducatie in de vrije tijd en de verbinding met school, en de samenwerking van stad en provincie.  

LKCA bracht, samen met OCW en FCP, een werkbezoek aan Groningen. Hoe ziet cultuureducatie er daar in de praktijk uit?
Met de wall of wonder werden de hoogtepunten van 10 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit in kaart gebracht.

Cultuur in school en vrije tijd

Marieke Vegt, directeur van Kunst & Cultuur Groningen-Drenthe (K&C), startte de ochtend met de wall of wonder, een tijdlijn van ongeveer tien meter, waarop de hoogtepunten van tien jaar Cultuureducatie met Kwaliteit de revue passeren. Marieke Vegt: ‘Als K&C fungeren we als verbinder tussen de programma’s en organisaties en zijn we innovator van de kruisbestuiving.’

Daarna nam Pim Luiten, directeur-bestuurder VRIJDAG, huis voor de amateurkunst in Groningen, het stokje over. Via het programma VRIJDAG in de Buurt wordt kunst en cultuur aangewakkerd in de wijken en dorpen van de gemeente Groningen. “Met inzet van professionele kunstdocenten slaan we een brug van binnenschools naar het leven na school.’ Ook in het kader van de Verlengde Schooldag wordt samengewerkt met basisscholen om op die manier kansengelijkheid te bevorderen.

Ook het succes van De KultuurCentrale werd aangestipt. De KultuurCentrale is een ontmoetingsplek, online marktplaats, voor ruim tweehonderdduizend Groningers die in hun vrije tijd kunst en cultuur (mogelijk) maken.

De ‘wall of wonder’: hoogtepunten uit tien jaar Cultuureducatie met Kwaliteit.

Samenwerking stad en provincie

De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke presentatie door Annelies Kluner van Provincie Groningen en Dinanda Luttikhedde van gemeente Groningen. Zij lieten zien hoe de twee partijen samenwerken door cultuurnotacycli op elkaar aan te passen en inhoud af te stemmen. Ook wordt samengewerkt op het gebied van de meerjarensubsidies en verantwoording voor de Groningse instellingen. Met als doel: een effectief en vereenvoudigd subsidieproces.

‘De stad en de provincie Groningen werken echt samen als het gaat om cultuur. Ze stemmen hun plannen goed op elkaar af, wat ze een voorbeeld maakt voor andere regio’s in Nederland.’

~ Chantal de Bonth, leidinggevende cultuureducatie LKCA.

Introductie cultureel leerecosysteem

Na de lunch reisde het gezelschap per bus naar Kindcentrum Houwingaham. Onderweg introduceerden Chantal de Bonth en Ronald Kox (LKCA) het concept leerecosysteem. In de 40 minuten durende busrit ging eenieder terug naar de eigen bassischooltijd en tekende in stappen het eigen culturele ecosysteem. Wat waren de kansen en belemmeringen in de eigen jeugd?

Pilotschool Tijd voor Toekomst

Directeur Anja Korteweg en haar team verwelkomen het gezelschap in Kindcentrum Houwingaham. Dit Kindcentrum is sinds 2020 pilotschool van Tijd voor Toekomst, een meerjarig programma dat investeert in de jeugd van de Provincie Groningen. Met als doel dat kinderen dezelfde kansen krijgen, welke achtergrond ze ook hebben en waar ze ook wonen.

Dat het culturele leerecosysteem voor de jeugd in Bad Nieuweschans, aan de oostrand van Oost-Groningen, er heel anders uit ziet dan dat van de jeugd in de stad Groningen bleek die middag wel. Voor sporten, muziekles of andere activiteiten buiten de stad moet al snel 15 tot 20 kilometer gereisd worden: een flinke belasting voor ouders.

Extra lestijd voor talentontwikkeling, welzijn en gezondheid

Daniëlle Bekkering, directeur HANNN, vertelt over de aanleiding van Tijd voor Toekomst, de aanpak en bevindingen. Binnen Tijd voor Toekomst wordt een verrijkte schooldag ontwikkeld. Dit is een dagprogrammering op basisscholen in de provincie Groningen, waarbij extra lestijd wordt geboden met inzet op talentontwikkeling, welzijn, gezondheid en het verminderen van achterstanden.

‘De wijze waarop in Groningen integratie en afstemming van beleid m.b.t. cultuureducatie en cultuurparticipatie plaatsvindt, maakt dat een school als KC Houwingaham daar de vruchten van kan plukken. Echt een schoolvoorbeeld van cultuur voor iedereen, waar LKCA zich samen met alle ketenpartners hard voor maakt!’

~ Lucien Kembel, directeur-bestuurder LKCA

‘Indrukwekkend hoe gedreven een schoolteam in een klein dorp als Bad Nieuweschans is om de leerlingen zo veel mogelijk kansen te geven, terwijl ze zoveel drempels te overwinnen hebben doordat het dorp aan de rand van Nederland ligt.’

~ Ronald Kox, specialist cultuureducatie LKCA

Lees meer:

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel