Op een rij: 6 interessante artikelen over cultuur en welbevinden

Voor professionals die kunst en cultuur inzetten in het sociaal domein
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Van de positieve invloed van cultuur op mentale gezondheid tot de kracht van sectoroverstijgend samenwerken: wij stelden een lijst samen van 6 recent verschenen artikelen en publicaties voor professionals die kunst en cultuur inzetten in het sociaal domein.

Zó verbetert cultuur de mentale gezondheid

Steeds vaker blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat cultuurparticipatie een positief effect heeft op het mentaal welbevinden. Al in 2019 bevestigde de WHO de gezondheidsbevorderende effecten van kunst en cultuur. Uit het review-onderzoek Culture Action Europe 2022 kwamen 7 positieve effecten van kunst en cultuur op de mentale gezondheid.

Cultuur in het sociaal domein: sectoroverstijgend samenwerken

Professionals in de sectoren cultuur, zorg en welzijn werken steeds vaker samen. Deze samenwerking, over de sectorgrenzen heen, leidt in de praktijk ook tot allerlei vragen en dilemma’s. In onze publicatie ‘Krachten bundelen in cultuur, zorg en welzijn. Dilemma’s en oplossingen bij samenwerken over sectorgrenzen heen’, delen we deze vragen en dilemma’s met voorbeelden uit de praktijk én mogelijke oplossingen. Download ‘Krachten bundelen in cultuur, zorg en welzijn’.

Kennisdossiers cultuur en sociaal domein

LKCA werkt samen met het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en organisaties uit de culturele sector en het sociaal domein aan de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuurdeelname in de samenleving. De kennis die wij daarvoor verzamelen leggen we vast in kennisdossiers. Professionals uit de cultuursector en het sociaal domein kunnen deze dossiers gebruiken bij de ontwikkeling van projecten. Op deze overzichtspagina vind je ze allemaal.

Tussentijdse resultaten Programma Cultuurparticipatie

De tussentijdse resultaten van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken van het Programma Cultuurparticipatie zijn positief. Dat blijkt uit het onderzoek naar de gegevens die de gehonoreerde projecten invoeren in de bijbehorende projectenmonitor. Bij de reflectie gaf 63% van de afgeronde projecten aan in zijn geheel door te gaan, en 21% van de projecten zet een onderdeel uit het project voort. Lees er meer over in dit artikel.

Projectmonitor

Binnen het Programma Cultuurparticipatie wordt door verschillende organisaties en instellingen gewerkt aan toegankelijke cultuurparticipatie voor iedereen. Voor beleidsmedewerkers en andere professionals die op zoek zijn naar learned lessons, of die willen weten hoe er wordt samengewerkt binnen een bepaald thema, is er de projectenmonitor Programma Cultuurparticipatie. Met daarin álle opgedane kennis en ervaring van gehonoreerde projecten van de regeling Samen Cultuurmaken.

Cultuureducatie voor jongeren met psychische klachten?

Over de mentale gezondheid van jongeren verschijnen de laatste tijd alarmerende berichten. In korte tijd is het aantal jongvolwassenen met psychische klachten enorm gestegen. Bevestigt de praktijk het beeld dat in de onderzoeken wordt geschetst? En: kan kunst- en cultuuronderwijs een positieve bijdrage leveren? Je leest het in dit interview met Kim Wannet (directeur montessori kunstvakschool IVKO) en wetenschapsjournalist Mark Mieras.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
jan.miltenburg@sittard-geleen.nl 10-08-2023

oke

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel