LKCAtelier ‘School en Omgeving’

Dit LKCAtelier sluit aan bij de CmK Meet-Up voor penvoerders. Want hoe kunnen we de jarenlange ervaring binnen CmK ten goede laten komen aan dit nieuwe programma School en Omgeving? In dit LKCAtelier zoomen we samen in op het programma.
Deel dit artikel

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich thuis, op school en in hun buurt. Het grootste deel van de ontwikkeling vindt buiten school(tijd) plaats. Bijvoorbeeld tijdens het voorlezen door gezinsleden, muziekles, de voetbaltraining of het bijbaantje. Op veel plaatsen in Nederland werken scholen en lokale partijen al nauw samen aan een buitenschools aanbod op en rondom school. Dit zijn activiteiten waarmee kinderen en jongeren erachter komen waar ze allemaal goed in zijn, leren op zichzelf te bouwen en de wereld te ontdekken. Op deze initiatieven wil het ministerie van OCW aansluiten én ervan leren. Daarom is in het schooljaar 2022-2023 het programma School en Omgeving gestart. 
 
In het regeerakkoord stond al opgenomen dat deze regering in het kader van gelijke kansen aan de slag wilde gaan met de rijke schooldag. Dat programma heeft inmiddels dus een nieuwe naam gekregen: School en Omgeving. Binnen dit driejarig programma gaan lokale coalities samen met de Gelijke Kansen Alliantie kennis opbouwen, ervaringen delen en onderzoek doen om te komen tot een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag voor alle leerlingen in Nederland. Uitkomst van het driejarig programma zijn een aantal werkzame varianten van een rijke schooldag. 

Sinds jaar en dag werken in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) scholen en culturele instellingen in het hele land al samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Doordat leerlingen in aanraking komen met verschillende vormen zoals muziek, dans, beeldende kunst, theater, hiphop en erfgoed leren ze om hun creatieve en culturele vaardigheden te ontwikkelen en ook persoonlijk en in sociaal opzicht te groeien. Meer dan de helft van de basisscholen doet mee aan CmK binnen verschillende regionale programma’s in het hele land. Het programma werkt met coördinerende culturele instellingen die we ‘penvoerders’ noemen. Bij gemeenten met meer dan 90.000 inwoners is er een eigen penvoerder, anders is er een regionale of provinciale penvoerder. 

Programma

Op donderdag 13 oktober organiseren LKCA en FCP wederom en besloten CmK Meet-Up! met penvoerders. Deze editie geheel online. Centraal staat innovatie binnen CmK. Dit LKCAtelier sluit aan bij deze Meet-Up! Want hoe kunnen we de jarenlange ervaring binnen CmK ten goede laten komen aan dit nieuwe programma School en Omgeving? In dit LKCAtelier zoomen we verder in op het programma School en Omgeving:  

  • Wat zijn de kenmerken van de voorlopers in dit programma en welke betrokkenheid is er vanuit de penvoerders?  
  • Wat weten we van de net afgesloten procedureaanvraag voor starters en ontwikkelaars: wat zijn de criteria, welke rol kunnen penvoerders hebben? 
  • Wat zijn de verdere aandachtspunten, gevaren en kansen: hoe kunnen penvoerders een rol spelen in het slagen van het programma School en Omgeving
  • En er is uiteraard ruimte voor vragen, opmerkingen en discussie.  

Praktische informatie

LKCAtelier ‘School en Omgeving’  
Donderdag 13 oktober | 15.00-17.00 uur 
Gratis online deelname, inschrijven wel verplicht. 

Om je aan te melden voor LKCA-bijeenkomsten is het handig om een account te hebben. Daarmee kun je je makkelijk en snel aan- of afmelden voor bijeenkomsten. Ben je nieuw bij LKCA? Vul dan eenmalig je mailadres in.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Leidinggevende Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 - 711 51 42
Bekijk alle experts
Deel dit artikel