mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Sport en cultuur

Sport en cultuur worden beide beoefend in de vrije tijd. Mensen kiezen zelf of ze gaan voetballen, schilderen, schaken of drummen in de band. Zowel in sport als bij kunst en cultuur kan er sprake zijn van competitie en staan spelen, plezier maken, expressie en meedoen voorop.

Dit dossier gaat over de verbinding tussen sport en cultuur. De context en de achtergrond van de samenwerking tussen beide domeinen komen aan bod, met feiten en cijfers over deelname en motieven om te kiezen voor sport en/of cultuur, informatie over relevant beleid en onderzoek en praktijkvoorbeelden uit alle provincies van Nederland.

Dit kennisdossier is een samenwerking tussen het LKCA en Kenniscentrum Sport (voorheen NISB).