mail of bel voor vragen 030 711 51 00
De Drentse Bluesopera van PeerGrouP

Community arts is een vorm van actieve cultuurparticipatie waarbij professionele kunstenaars samenwerken met burgers vanuit sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Het doel is een hoogwaardig kunstproduct tot stand te brengen waaraan alle deelnemers (ook al zijn die niet veel in aanraking met kunst geweest) inhoudelijk en/of artistiek bijdragen.

Er zijn uiteenlopende invullingen voor community arts, ook de term zelf staat ter discussie. Vlaanderen gebruikt meestal sociaal-artistieke projecten; tegenwoordig wordt vaak 'participatieve kunstpraktijken' gebruikt. De projecten kunnen ontstaan op initiatief van de betrokken kunstenaar(s), van de burgers en/of van externe opdrachtgevers zoals gemeenten.  De vorm en inhoud kunnen sterk uiteenlopen, maar er zijn vrijwel altijd vier krachten in het spel: 

  • publieke beeldvorming
  • fysieke leefbaarheid
  • persoonlijke ontwikkeling  
  • sociale cohesie

Ontwikkelingen in community arts

Kunst zoekt verbindingen

Community arts ontstond op initiatief van geëngageerde kunstenaars in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw, en is gecontinueerd in een brede beweging van kunstenaars die zich met maatschappelijke vraagstukken bezighouden. Er is sinds de eeuwwisseling een nieuw engagement gaande in de internationale kunstwereld, waarbij veel kunstenaars uit de l'art pour l'art-sfeer stappen en nieuwe verbindingen zoeken met wetenschap, natuur,  techniek en industrie. Maatschappelijk engagement is daarin vaak een vanzelfsprekend element.
Inspiratiebox Kunst versterkt  
Projectenweb CAL-XL

Overheidsbeleid: cultuur verbindt

De maatschappelijke waarde van kunst is een belangrijke legitimatie voor overheidssteun.  'Maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energie en voedselvoorziening, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Voor de aanpak van deze vraagstukken groeit het belang van creativiteit en innovatie. Met het centraal stellen van de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur geeft de minister een goede handreiking richting gemeente.' (Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid, 2014).
Het cultuurbeleid sluit dus naadloos aan op de door de overheid gewenste omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.
Meer over participatiemaatschappij

Foto boven: De Drentse Bluesopera van PeerGrouP, 2011

contact

Ingrid Docter
naam
Ingrid Docter
functie
Medior Cultuurparticipatie
telefoonnummer
030 711 51 81
e-mail
IngridDocter@lkca.nl