Leren dansdocenten anders?

Praktijkgericht onderzoek naar de kenmerken van een professionaliseringstraject voor dansdocenten werkzaam in het basisonderwijs

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
N. Halman; E. Poldner (begeleider)
jaar van uitgave
2016
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen. - Masterscriptie Hogeschool Inholland, Domein Onderwijs & Innovatie, Master Leren & Innoveren.
pagina's
103 p.

Leren dansdocenten anders dan andere docenten? Nita Halman concludeert van niet. Zij onderzocht voor haar masteropleiding Leren & Innoveren (Inholland) de mogelijkheden voor een culturele instellingen om kunstvakdocenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun lespraktijk. Het onderzoek richt zich op dansdocenten, maar de resultaten gelden ook voor andere kunstdocenten.

Nita Halman hield bij het onderzoek rekening met diverse factoren waar de dansdocent mee te maken heeft: zij geven les op meerdere locaties, zijn vaak zzp’er en bedienen meerdere opdrachtgevers.

Hoe ziet een effectief professionaliseringstraject voor (dans)docenten eruit?

De vorm moet bevatten:

 • Aansluiten bij de leervoorkeuren van de docenten of het team
 • Aansluiten bij de lespraktijk
 • Aansluiten bij het (gevorderde) niveau van de docenten
 • De trainer is een expert
 • Een procesbegeleider
 • Theoretische onderbouwing
 • Tussen interventies interactie mogelijk maken
 • Gezamenlijk reflecteren op kleine uitgevoerde experimentjes
 • Gezamenlijk ontwikkelen
 • Traject vindt deels in een dansstudio plaats
 • Ondersteuning bij vertaling van theorie naar praktijk
 • Digitale leeromgeving

Eigenaarschap kun je bevorderen door:

 • Docent formuleert leervragen (binnen het gegeven kader)
 • Docent heeft invloed op de inhoud
 • Docent heeft actieve inbreng tijdens bijeenkomsten
 • Zzp-docent bepaalt of zij deelneemt
 • Gezamenlijke visie of niveau van deelnemers professionaliseringstraject
 • Docent ervaart autonomie, betrokkenheid en competentie

De organisatie van leren bevat:

 • Leerklimaat waarin fouten gemaakt mogen worden
 • Successen meer vieren
 • Culturele instelling faciliteert ruimte voor professionaliseringsactiviteit
 • Culturele instelling faciliteert planning van gezamenlijk reflecteren
 • Continuïteit van professionalisering
 • Culturele instelling organiseert professionaliseringsactiviteit
 • Uitbetaling aanwezigheid stimuleert deelname
 • Docenten delen kennis

Het reflecteren betreft:

 • (Langere) tijd voor reflecteren
 • Reflecteren op een praktijkvoorbeeld van een vergelijkbare setting
 • Alleen en gezamenlijk reflecteren
 • Ook alleen met dansdocenten reflecteren
 • Naar aanleiding van beeldmateriaal

Bij het bepalen van de inhoud:

 • Culturele instelling is regisseur
 • Culturele instelling haalt actief leervragen op
 • Inhoud wordt mede bepaald door cultuurplan
 • Docenten bepalen mede de inhoud

Beperkingen:

 • Ondersteuning van coördinator versus beoordeling door coördinator
 • Professionalisering is geen taak in werkopdracht zzp'er
 • Uitbetaling professionalisering kan wettelijk niet

De inhoud van het professionaliseringstraject bevat:

 • (Voor docenten) nieuw handelingsrepertoire
 • Vakinhoud, vakdidactiek en leerproces gericht op leerbewustzijn
 • De cognitieve leerprocessen,  sociale ontwikkeling en bewegingsontwikkeling van kinderen uit de groepen 4 en 5
 • Het creatieve dansproces van kinderen uit de groepen 4 en 5
 • De (succes-)criteria van een doel duidelijk maken aan de leerlingen
 • De aandacht van de leerling richten op het leren.
 • Reflecteren met kinderen uit de groepen 4 en 5
 • De drie vormen van feedback: feed up, feed back en feed forward
 • Opdrachten waaruit blijkt of leerlingen de opdracht hebben begrepen en de lesstof beheersen
 • Verwoorden van handelingsrepertoire
 • Vanuit de vakinhoud naar het waarom en waartoe
 • Kennis over embodied learning

Aanbevelingen

Voor de culturele organisatie

 • Combineer het leren en innoveren 
 • Bepaal een visie op leren
 • Bevorder kleine experimenten bevorderen door een veilig leerklimaat
 • Biedt continuïteit

Voor vervolgonderzoek

 • Werkt professionalisering ook voor andere kunstvakdisciplines en werkvelden?
 • Vergroot een digitale leeromgeving de effectiviteit van professionalisering?
 • Werken de nieuwe vaardigheden van de docent in de praktijk echt bij het leerbewustzijn van de leerlingen?

Methode

Kwalitatief en ontwerpgericht onderzoek onder acht dansdocenten die in dienst zijn bij de SKVR naar hun behoeftes en wensen, door diepte-interviews en via een leervoorkeurentest. Met de bevindingen ontwikkelde Nita Halman een professionaliseringstraject. 

Lees de masterscriptie van Nita Halman
Email Nita Halman

Trefwoorden

- dans - docenten - scripties - onderzoek - onderzoek (vorm) - zzp'ers - deskundigheidsbevordering - basisonderwijs - basisonderwijs middenbouw - kinderen - culturele instellingen